Tłumacz języka angielskiego musi nie tylko bardzo dobrze władać językiem angielskim, ale również znać wszelkie konteksty kulturowe, różne, czasem nietypowe idiomy, powinien wiedzieć jakimi prawami rządzi się słowotwórstwo w języku angielskim oraz w jaki sposób i w jakim tempie język angielski ewoluuje. Powinien także posiadać swego rodzaju intuicję językową, która pozwoli tworzyć lekkie i rzutkie teksty, oraz jak najlepiej przekazywać to, co autor oryginalnego tekstu miał na myśli.
Podstawowym podziałem, jakiemu możemy poddać tłumaczenia języka angielskiego, jest z pewnością podział tłumaczeń na tłumaczenia ustne oraz pisemne. Najpowszechniejsze są, rzecz jasna, tłumaczenia pisemne, ponieważ to właśnie w tłumaczeniach pisemnych z języka angielskiego bądź na język angielski zawiera się tłumaczenie wszelkiej dokumentacji (w tym prawnej), tekstów naukowych, tekstów publicystycznych, prozy, poezji i tym podobnych.

Zazwyczaj każdy tłumacz języka angielskiego posiada jeszcze jakąś swoją specjalizację, która pozwala mu na swobodne tłumaczenie tekstów wysoce specjalistycznych, na przykład różnego rodzaju dokumentacji medycznej, instrukcji obsługi skomplikowanych maszyn, bądź złożone teksty naukowe z najróżniejszych dziedzin, począwszy od historii sztuki, poprzez matematykę dyskretną na inżynierii chemicznej kończąc. Istnieją również tłumacze języka angielskiego którzy parają się głównie przekładem książek anglojęzycznych. Jest to długa i żmudna praca, wymagająca doskonałej znajomości języka angielskiego oraz zdolności literackich, jednak przynosząca wiele satysfakcji i prestiżu.

Rozmowa

Tłumaczenia ustne z języka angielskiego bądź na język angielski są również popularne. Tłumacz języka angielskiego nie może w tym przypadku pracować zdalnie, ale udać się osobiście na konkretne spotkanie, konferencję albo na salę sądową – wszędzie tam, gdzie tylko będzie potrzebny. Tłumaczenia ustne, z racji tego, że są dosyć specyficzne, zostały podzielone na kilka podgrup.

I tak możemy mieć do czynienia z tłumaczami języka angielskiego tłumaczącymi symultanicznie, czyli tłumacz jednocześnie słucha osoby przemawiającej, oraz tłumaczy zasłyszany tekst. Często jest ono obserwowane podczas wystąpień międzynarodowych, na przykład wtedy, kiedy prezydent USA przyjeżdża do prezydenta Polski.

Są również tłumacze języka angielskiego tłumaczący konsekutywnie – oznacza to, że zaczyna on tłumaczyć wtedy, kiedy mówca zakończy swój fragment wypowiedzi. Tłumaczenie to jest najczęściej stosowane w niewielkiej grupie osób, na przykład podczas różnego rodzaju szkoleń firmowych.

Najbardziej formalnym rodzajem tłumaczenia, jakiego może się podjąć tłumacz języka angielskiego jest tłumaczenie przysięgłe. Wykonywane jest one podczas sytuacji zobowiązujących prawnie, na przykład podczas zeznawania w sądzie, u notariusza, podczas podpisywania różnych umów. Aby móc dokonywać takich tłumaczeń, tłumacz języka angielskiego musi mieć za sobą zdany specjalny egzamin państwowy i być wpisany na ogólnopolską listę tłumaczy przysięgłych. Podczas przeprowadzania tłumaczenia przysięgłego, tłumacz języka angielskiego zapisuje wszystkie czynności w specjalnym repertorium.

Chcesz zdobyć certyfikaty, które umożliwią ci zdawanie egzaminów na tłumacza?

Skontaktuj się z  tlumaczenia.wroc.pl