Świat biznesu

Co przyciąga turystów na Mazury?

Położone na północy Polski Mazury opisywane są jako region geograficzno-kulturowy, rozciągający się na obszarze Pojezierza Iławskiego i Pojezierza Mazurskiego. Nazwa “Mazury” pochodzi od znaczenia przedrostka “maz-”, który oznaczał “brudzić”, a wziął się od “maź”, oznaczającego smołę, co stanowiło odniesienie do …

Czytaj więcej

rola chromatografów w produkcji leków

Znaczenie chromatografów w farmacji

Różne związki chemiczne często występują w formie mieszanin, czyli substancji składających się z wielu różnych składników wymieszanych ze sobą. Do badania takich mieszanin niezbędne jest stosowanie odpowiedniej metody, która nazywana jest chromatografią. Jest to metoda chemicznej analizy instrumentalnej, za

Czytaj więcej