Ludzie, którzy byli świadkami wypadku wiedzą jak nieprzyjemna jest to sytuacja. Niezależnie od tego, jaki był to wypadek. Gdy coś takiego się stanie mamy obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanym osobom. Nie chodzi tu tylko o ludzki odruch, tak stanowi prawo. Często świadkowie wypadków wahają się przed podjęciem działania. Wynika to w głównej mierze z braku odpowiednich umiejętności. Dlatego też warto zapisać się na kurs pierwszej pomocy. Nigdy nie wiadomo, kiedy nabyta na nim wiedza okaże się przydatna. Z pewnością nabędziemy cenne umiejętności, które mogą uratować komuś życie.

Potrzebny obowiązek

Zagadnienie udzielania pierwszej pomocy dotyczy wszystkich obywateli naszego kraju. Z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli poszkodowany w wypadku, którego jesteśmy świadkami znajduje się w położeniu bezpośrednio zagrażającym życiu lub zdrowiu. Interwencja nie może ograniczać się jedynie do wezwania pomocy. Powinniśmy czynnie zareagować, zastosować odpowiednie środki, przede wszystkim takie, które nie zaszkodzą poszkodowanemu. Osoby, które nie zareagują w takiej sytuacji, chociaż ciąży na nich ten obowiązek, podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3. Obowiązek udzielenia pomocy nie jest wiążący, jeżeli pomocy nie można udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – mówi nam ekspert z firmy Multikontrakt. Są jeszcze tylko dwie sytuacje, kiedy nie mamy obowiązku udzielania pierwszej pomocy:

  • Jeżeli występuje konieczność poddania poszkodowanego zabiegowi lekarskiemu. Gdy nasze działania mają mieć wyłącznie taki cel, w razie nie podjęcia działań niczego nie można nam zarzucić.
  • Jeśli ofiara wypadku ma zapewnioną niezwłoczną pomoc medyczną, nie mamy obowiązku podejmować działań.

kontrakt

Podczas kursu pierwszej pomocy nabędziemy niezwykle ważną wiedzę. Nie stracimy głowy, kiedy przystąpimy do udzielania pomocy. Do najważniejszych części takiego szkolenia należą następujące elementy:

  • Wiedza jak zachować bezpieczeństwo na miejscu wypadku.
  • Prawidłowa procedura wzywania pomocy i sposób, w jaki należy zabezpieczyć miejsce wypadku komunikacyjnego.
  • Nauczymy się również prawidłowego wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
  • Będziemy wiedzieli jak postępować, gdy natrafimy na zaburzenia przytomności, zadławienia, rany i krwotoki, złamania i skręcenia kończyn.
  • Nauczymy się przeprowadzać ewakuację z miejsca wypadku.

Wszystkie te czynności są niezwykle ważne. Przesądzają o skuteczności niesionej pomocy.

Szybka interwencja ratuje życie

Wiedza jak się zachować na miejscu wypadku jest bardzo ważna. Podobnie jak zachowanie zimnej krwi. Prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy ratuje życie. Nie możemy się bać podejmując działanie. Na profesjonalnym kursie dowiemy się wszystkiego, co najważniejsze. Przećwiczymy na manekinach wszystkie czynności, które mogą uratować komuś życie. Co równie ważne nie będziemy się bali, że zaszkodzimy.