Lepsza wydajność w produkcji przemysłowej jest bez wątpienia doskonałym sposobem na rozwój firmy. Warto zatem wprowadzać praktyki i wybierać akcesoria, które będą miały pozytywny wpływ na jakość produkcji. Dowiedz się zatem, jak poprawić wyniki działalności produkcyjnej w firmie. 

Po pierwsze należy mierzyć

W celu osiągnięcia rzeczywistej poprawy wydajności produkcji należy mieć możliwość mierzenia. W tym celu z pewnością sprawdzą się liniały pomiarowe. Stanowią one przydatne akcesorium, które z pewnością wpłynie na poprawę jakości urządzeń stosowanych na hali produkcyjnej. 

Zmniejsz dokumentację papierową

Przedsiębiorstwa, które dążą do podwyższenia wydajności produkcji, powinny dążyć do ograniczenia produkcji papierowej. Dokumentacja papierowa jest niepotrzebnym obciążeniem dla środowiska naturalnego. Gdy usprawni się przepływ informacji, można lepiej radzić sobie z okresowymi audytami ISO. Dzięki temu szybciej przygotuje się wymagane dokumenty. Automatyzacja w tym zakresie przełoży się na znacznie lepsze wyniki produkcyjne. 

Systematyczne kontrolowanie stanu maszyn

Działaniem, które pomoże poprawić jakość maszyn przemysłowych, z pewnością będzie systematyczne kontrolowanie stanu urządzeń. W tym przypadku warto wyposażyć się w system powiadamiania świetlnego ANDON, który informuje operatorów maszyn o stanie pracy urządzenia. Taka informacja trafia bezpośrednio na komputer kierownictwa. Wyświetla się również rodzaj przestoju. 

Zautomatyzowanie produkcji jako sposób na poprawę jakości maszyn przemysłowych

Obecnie żadne przedsiębiorstwo produkcyjne nie obędzie się bez układów sterujących, informatyki i automatyzacji na hali produkcyjnej. Dzięki temu można liczyć na skrócenie czasu wykonania wielu czynności w procesie wytwarzania. Jest to też sposób na rzetelne i dokładne zbieranie danych. Pozwala na eliminację niebezpieczeństwa popełnienia błędu przez człowieka. Rozwiązania informatyczne dają stałą kontrolę nad tym, co dzieje się w zakładzie. 

Przeciwdziałanie nieplanowanym postojom

Świetnym sposobem na poprawę jakości produkcji jest przeciwdziałanie nieplanowanym postojom, czyli prewencyjne utrzymanie ruchu. Jest to dobra koncepcja na zapewnienie ciągłości produkcji. Dlatego trzeba kontrolować stan maszyn i żywotność części zamiennych. Do prowadzania nowoczesnego utrzymania ruchu i planowania prac konserwacyjnych potrzebny jest system CMMS.

Dbanie o jakość produktów

 Produkty powinny wyróżniać się doskonałą jakością, ponieważ w przeciwnym przypadku będą one generować niepotrzebne koszty. Będzie także potrzebny dodatkowy czas do ukończenia zlecenia. Niewprowadzanie w firmie działań, które zapobiegają takim zdarzeniom, jest marnotrawstwem zasobów, co trzeba jak najszybciej usunąć. Dlatego trzeba sprawdzać czy nie pojawiła się potrzeba wymiany pewnych części w maszynach lub całych urządzeniach. Należy też znaleźć miejsce, w którym najczęściej dochodzi do uszkodzenia produktów i wyeliminować je. 

Elastyczne planowanie

 Podstawą dobrej produkcji jest też elastyczne planowanie produkcji w taki sposób, aby w każdym momencie móc zmienić harmonogram produkcji bez szkody dla produkcji. Należy wziąć pod uwagę czasy przezbrojeń i rozkładać zlecanie produkcyjne w taki sposób, aby zagwarantować jak najwyższą elastyczność. 

Nie należy zbyt pochopnie zatrudniać dodatkowego personelu

Do zwiększenia wydajności produkcji nie zawsze potrzeba zatrudniać dodatkowy personel. Wiele firm jest w stanie poprawić elastyczność o 30 procent przez usprawnienie procesów wytwarzania i automatyzację produkcji, a także dbanie o stan parku maszynowego. W pierwszej kolejności koniecznie należy skupić się na potencjale, który jest niewykorzystany. Później trzeba przystąpić do usprawnienia pracy swoich podwładnych. Może się okazać, że do poprawy wydajności będzie konieczne zmiana organizacji i przyjętych metod wykonywania. Warto też zaszczepić w pracownikach efektywniejsze metody zachowania. 

maszyny

Nowoczesne rozwiązania systemowe

Nie ma lepszej produkcji bez obecności nowoczesnych rozwiązań systemowych, na przykład CMMS i MES. Dlatego należy zautomatyzować posiadane zasoby i możliwości, aby uniknąć marnotrawstwa. Dzięki temu można przystąpić do planowania dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Z kolei wdrożenie narzędzi informatycznych pomoże pominąć niektóre kroki i osiągnąć spodziewane efekty w znacznie krótszym czasie. Jest to też rozwiązanie, które pomoże oszczędzić czas i pieniądze.  

Jak widać z tego artykułu efektywność i wydajność maszyn przemysłowych można poprawić przez różne akcesoria i działania. Bardzo rzadko są to proste rutynowe czynności, które potrafią zmienić bardzo dużo. Przykładem są systematyczne przeglądy maszyn, liniały pomiarowe czy system zarządzania produkcją MES lub CMMS dla utrzymania ruchu.