Obecnie konsumenci posiadają o wiele większą świadomość dotyczącą roli żywności w ich życiu, niż jeszcze kilka lat temu. Produkty żywnościowe pochodzące z ekologicznych i bezpiecznych źródeł cieszą się dużo lepszym zainteresowaniem, co wpływa na popyt tego typu wyrobów. Producenci stają zatem przed kolejnymi wyzwaniami, których celem jest dostarczenie żywności zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju. 

Producenci żywności są zatem odpowiedzialni za wdrożenie działań w organizacji, które będą bezpośrednio wpływały na zrównoważony rozwój w branży spożywczej. Dostosowanie działalności firmy do standardu BRC Food pozwala na zadbanie o jakość i bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu dostaw.

Zrównoważony rozwój w branży spożywczej – co należy wiedzieć? 

Działania podejmowane w kontekście zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w branży żywnościowej, mają ogromne znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa środowiska naturalnego, jak i konsumentów. Nic zatem dziwnego, że w przeciągu ostatnich lat żywność ekologiczna zyskała na znaczeniu i jest chętniej wybierana przez klientów. Konsumenci świadomie podchodzą do tego, co spożywają, zwracając szczególną uwagę na skład, pochodzenie, a nawet sposoby przechowywania. 

Hodowla zwierząt oraz produkcja żywności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Bezpieczeństwo oraz jakość żywności musi być utrzymane w całym łańcuchu dostaw, aby finalnie konsument otrzymał produkt o wysokiej jakości. 

Organizacje działające w sektorze przemysłu spożywczego, które stosują się do wymogów koncepcji zrównoważonego rozwoju, dbają o zasoby naturalne, a także środowisko.  Pomimo działań negatywnych, które zachodzą w całym procesie produkcji czy przetwarzaniu żywności, można podjąć kroki w celu zminimalizowania wpływu branży spożywczej na środowisko w całym łańcuchu dostaw. 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody oraz paliw kopalnych w łańcuchu dostaw sektora żywnościowego, to działania jakie może podjąć każda firma stosująca się do wymogów standardu zrównoważonego rozwoju.  

Działania firm a zrównoważony rozwój w branży żywnościowej 

Produkty żywnościowe, które trafiają do konsumentów, powinny posiadać cechy zrównoważenia. Oznacza to, że na każdym etapie ich produkcji oraz dystrybucji, konieczne jest podejmowanie takich działań, które będą miały pozytywny bądź neutralny wpływ na środowisko naturalne. Firmy związane pośrednio lub bezpośrednio z branżą spożywczą muszą mniej ingerować w środowisko i jego zasoby naturalne. 

Produkty żywnościowe w kontekście zrównoważonego rozwoju są zatem zdrowe, bezpieczne i trwałe, a sam proces ich produkcji jest dostosowany do wymogów stawianych przez przepisy prawa i międzynarodowe standardy – m.in. BRC Food

Działania jakie podejmują firmy hodujące zwierzęta bądź produkujące żywność, powinny być dostosowane do obowiązującego prawa oraz zasad, dzięki którym dostarczane na rynek produkty będą wyróżniały się swoimi walorami jakościowymi i posiadały szereg wartości odżywczych. To właśnie producenci mają ogromny wpływ na rozwój sektora żywnościowego. 

produkty

Zadania zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju obejmują produkcję żywności tak, aby poszczególne produkty posiadały odpowiedni skład, wyróżniały się wysoką jakością, a opakowanie posiadało właściwości biodegradowalne lub nadawało się do recyklingu. 

Rola BRC Food w kontekście zrównoważonego rozwoju branży żywnościowej  

Standard BRC Food odgrywa kluczową rolę w kontrolowaniu bezpieczeństwa i jakości żywności. Standardy opracowane przez BRC są dedykowane producentom żywności, którzy chcą podejmować działania związane z ochroną środowiska. 

BRC Food to szereg wymagań w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla producentów i dostawców żywności. Norma to zbiór wszystkich wytycznych dla producentów, które umożliwiają wdrożenie działań mających na celu usprawnienie wszystkich procesów wytwarzania bezpiecznej żywności oraz kontrolowania ich jakości na każdym etapie łańcucha dostaw. Dostosowanie działań organizacji do wymogów standardu BRC Food to szansa na spełnienie oczekiwań klientów i dostarczenie wyrobów zgodnych z założeniami zrównoważonego rozwoju. 

Branża spożywcza mierzy się obecnie z wieloma problemami, które mogą mieć wpływ na jakość i bezpieczeństwa dostarczanej przez producentów żywności. Firmy specjalizujące się w produkcji żywności, działające zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, nie tylko dbają o środowisko naturalne oraz zdrowie i potrzeby swoich konsumentów. Producenci żywności, którzy uzyskali certyfikat BRC Food, kontrolują wszystkie etapy łańcucha dostaw i biorą odpowiedzialność za wysoką jakość swoich wyrobów.