Nie da się ukryć, że realizacja konkretnych prac budowlanych zawsze musi odbywać się pod okiem fachowca, który ma za zadanie troszczyć się o uzyskanie konkretnego efektu. Najważniejszą osobą jest w tym zakresie kierownik budowy, który musi pamiętać o wielu istotnych kwestiach. To właśnie od niego zależy rezultat wykonywanych prac, konieczność przeprowadzenia ewentualnych modyfikacji czy wreszcie zgodność z oczekiwaniami klienta. Specjalista musi z jednej strony respektować wytyczne zleceniodawcy, a z drugiej pamiętać o bezpieczeństwie. Nieruchomość budowana pod jego kierownictwem musi odpowiadać przepisom dotyczącym budownictwa, biorąc pod uwagę między innymi specyfikę terenu. Warto zastanowić się nad podstawowymi obowiązkami kierownika budowy.

Dokumentacja a zadania kierownika

Być może niewiele osób zdaje sobie sprawę, że kierownik budowy musi zadbać o prowadzenie bieżącej dokumentacji z zakresu realizowanych prac. Z pewnością dla osób niezorientowanych w tej branży byłoby to dość kłopotliwe zadanie. Tymczasem profesjonalista doskonale wie, jakiego typu dokumenty są tutaj kluczowe, potwierdzając z ich pomocą zakres wykonywanych prac budowlanych. W razie wystąpienia jakichkolwiek trudności, właśnie tego typu formalności okażą się decyzyjne. Oczywiście kierownikiem budowy może być tylko taka osoba, która posiada odpowiednie kompetencje. To od jej decyzji będzie zależał kształt danej nieruchomości oraz dokonanie konkretnych zmian w projekcie zleceniodawcy – jeśli oczywiście zajdzie taka potrzeba. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że jest to bardzo odpowiedzialna funkcja – także ze względu na fakt, iż wiąże się z kierowaniem większą grupą ludzi, którzy bezpośrednio realizują konkretne czynności budowlane.

BHP a obowiązki

Kierownik budowy musi zadbać także o kwestię geodezyjnego wytyczenia obiektu. Nie na każdym terenie można dokonywać prac budowlanych w konkretnym zakresie. Niekiedy konieczna będzie modyfikacja określonego projektu, mając na uwadze specyfikę geodezyjną danego terenu. W tym celu należy dokonać dokładnej analizy z wykorzystaniem profesjonalnego oprzyrządowania. Oczywiście kierownik budowy może zlecić to zadanie specjalistom z zakresu geodezji, jednakże otrzymane badania muszą być poddane przez niego odpowiedniej interpretacji. Niestety, w wielu przypadkach konieczne może okazać się przeniesienie budowy w inne miejsce, odpowiadające podstawowym założeniom. Kierownik budowy musi brać pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo – nie tylko swoich pracowników, ale także osób, które potencjalne będą korzystać z tworzonego obiektu.

Budowa i kierownik

Do obowiązków kierownika budowy należy bardzo wiele czynności, które koniecznie muszą zostać dopełnione. Poza kwestią geodezji oraz prowadzenia pełnej dokumentacji to właśnie ta osoba jest odpowiedzialna za ewentualne poprawki w projekcie budowanej nieruchomości. Oczywiście muszą być one skonsultowane ze zleceniodawcą, który może mieć konkretne oczekiwania względem tworzonego obiektu. Nic dziwnego, że tylko najlepsi specjaliści mogą pracować na stanowisku kierownika budowy.