Wypadki chodzą po ludziach

Świat zalewa nad najróżniejszymi produktami i reklamami namawiającymi do ich kupna. W markecie niejedna osoba miała zapewne wrażenie wielkiego zagubienia w gąszczu różnorakich ketchupów, herbat, czekolad i tak dalej. Deficyt produktów to nic przyjemnego, ale zbyt duża ilość także za dobrego wrażenia nie robi. Dotyczy to wszystkiego, także ubezpieczeń. Decydując się na wykupienie polisy potrzeba bardzo dużo czasu na to, by zastanowić się której właściwie się potrzebuje i co ona tak właściwie oferuje.

Najpowszechniejszą formą ubezpieczenia jest ubezpieczenie na życie, ale niemniej popularne jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Czym ono jednak jest? Czytając opis tej polisy można odnieść wrażenie, że niczym się nie różni od tradycyjnej polisy na życie. Zwłaszcza, że obie polisy wchodzą w skład ubezpieczeń osobowych, ale jakieś różnice jednak muszą występować. Spróbować zatem należy je odnaleźć i wskazać. Przede wszystkim ubezpieczenie na życie gwarantuje (przede wszystkim) wypłacenie świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Nie jest sprecyzowane czy chodzi o śmierć naturalną, wynikającą z długotrwałej choroby czy spowodowanej wypadkiem. Chodzi zwyczajnie o zgon. Natomiast korzystając z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków towarzystwo ubezpieczeniowe pieniądze wypłaci jedynie, jeśli kres życia zostanie spowodowany wypadkiem. W każdym innym wypadku świadczenie nie zostanie wypłacone.

ryzyko
temu na pewno przyda się dodatkowe ubezpieczenie

Nie daj się zwieść ubezpieczycielowi

Kolejną różnicą jest także to, że ubezpieczenie NNW wypłacane jest również w przypadku utraty zdrowia spowodowanej jakimś nieszczęśliwym zdarzeniem. Takiej opcji nie posiada zwykła polisa na życie. Polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków może pokryć lub zwraca koszty związane z leczeniem czy rehabilitacją. Oczywistą sprawą jest, że żadne pieniądze nie przywrócą uszczerbku na zdrowiu zarówno fizycznym, jak i psychicznym, ale na pewno bardzo często ułatwiają proces powrotu do zdrowia fizycznego, ale także psychicznego ubezpieczonego lub jego rodziny w przypadku poniesionej śmierci uposażonego. Warto także wspomnieć, że do następstw nieszczęśliwych wypadków należy także to występujące po przebytym udarze mózgu czy zawale serca. Czy zatem warto skorzystać z takiej polisy? Na to pytanie każdy indywidualnie powinien udzielić sobie odpowiedzi. Istotne jednak jest to, aby wiedzieć, że świadczenia wypłacane z polisy niejednokrotnie mogą uratować budżet domowy poszkodowanego lub jego rodziny. Nie każdego bowiem stać na potencjalny transport zwłok z zagranicy. Jeśli uposażony poniesie śmierć za granicami ojczyzny towarzystwo ubezpieczeniowe niejednokrotnie pokrywa koszty (jeśli nie w całości to przynajmniej w określonym procencie) przewozu ciała do kraju. A koszt takiego transportu jest niebotyczny. Trzeba też pamiętać, że towarzystwo nie wypłaci żadnych pieniędzy jeśli utrata zdrowia lub życia spowodowana była winą ubezpieczonego, na przykład poprzez usiłowania samobójstwa lub stosowania różnorakich środków, takich jak: narkotyki lub alkohol.