Pacjent cierpiący na uzależnienie od alkoholu po przyjęciu do specjalistycznego ośrodka jest badany przez lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz ma za zadanie rozpoznanie deficytów. Musi także zdecydować czy dany pacjent nadaje się do odtrucia czy też jednak nie. Po zakończeniu tak zwanych interwencji psycholog lekarski dokonuje bardzo wstępnego rozpoznania mapy oczywiście problemów. Następnie stawia on diagnozę. Po diagnozie pacjent jest przygotowywane do podjęcia właściwej terapii. Jeśli chodzi o samą terapię to jest ona oparta na kilku bardzo zasadniczych blokach.

Terapia, która jest skuteczna dla alkoholików

Między innymi na nauce zdrowego stylu życia, intensywnej rehabilitacji społecznej oraz rehabilitacji psychicznej, terapii uzależnień w systemie behawioralno-poznawczym oraz na zasadach terapeutycznej społeczności. Jeśli chodzi zaś o program terapii jakim jest odwyk alkoholowy to składa się on z czterech etapów. Pierwszy etap to etap wstępny. Podczas niego następuje pierwszy kontakt, wstępna mapa problemów oraz diagnoza czy też rozbudzenie motywacji wewnętrznej do efektywnego leczenia. Kolejny etap drugi to etap podstawowy.

W etapie tych chodzi o pracę ze zrozumieniem swojego uzależnienia oraz radzenia sobie z głodem oraz także z impulsem. Jeśli chodzi kwestie z tego etapu to na pewno w etapie tym dochodzi do rozpoznania własnego uzależnienia, wspierania wczesnej abstynencji, budowania identyfikacji z chorobą czy też akceptacji procesu jakim jest sam odwyk alkoholowy. Kolejny etap nosi nazwę etapu pogłębionego. W etapie tym pracujemy nad reedukacją zachować ryzykownych. Budujemy w nim konstruktywne środowisko oraz zwiększamy umiejętności zapobiegania wszelkich nawrotom uzależnienia. Ostatni etap to już etap intensywny.

Alkoholizm a detoks alkoholowy

Podczas tego etapu rozwija się umiejętności interpersonalne, rozwija się umiejętności intrapsychiczne, rozwija się umiejętności życiowe, naprawia się szkody, zmienia się postawy autodestrukcyjne, zmienia się destrukcyjne formy relacji z całym otoczeniem czy buduje się pozytywną wizję własnego życia oraz własnej osoby. Jeśli chodzi o wyżej opisy program to trwa on około osiem tygodni. Swoim zasięgiem obejmuje trzysta godzin zajęć terapeutycznych. Łącznie jest to około sześć godzin dziennie. Codziennie w ramach sześciu godzin osoba uzależniona ma trzy godziny psychoedukacji, która jest połączona z ćwiczeniami, ma także dwie godziny grupy tak zwanej zadaniowej oraz jedną godzinę terapii indywidualnej w oparciu o bardzo osobisty plan terapii czy też odwyku alkoholowego. Jeśli chodzi o ten schemat to możemy on być indywidualnie modyfikowany. Dopasowuje się go pod potrzeby pacjentów, poczytajcie więcej tutaj: https://nasz-gabinet.pl/lublin/.

Wiadomo, że każda osoba uzależniona od akoholu jest inna. Ma także każda osoba inne potrzeby. Od każdej osoby choroba jest bardziej lub mniej rozwinięta. Dlatego też schemat można dowolnie zmieniać. Jednak osoby prowadzące terapię mają za zadanie opierać się na tym schemacie tylko i wyłącznie lekko go modyfikując. Terapia odwykowa możemy naprawdę sprawić cuda.