Sygnet jest pierścieniem, należącym do męskiej biżuterii. Noszony był od wieków przez osoby zamożne o wysokiej pozycji społecznej jako ich znak rozpoznawczy. Na nim wygrawerowany był herb rodziny lub monogram, identyfikujący właściciela. Stanowił rodzaj wizytówki, którą pieczętowano dokumenty, listy, akty, gdyż zastępował własnoręczny podpis. Tego rodzaju pieczęć potwierdzała autentyczność dokumentu. Mężczyźni nosili go zawsze przy sobie, gdyż spełniał obok funkcji użytkowej również zdobniczą. Współcześnie ma on tylko i wyłącznie funkcję dekoracyjną. Obecnie panowie coraz częściej wracają do zwyczaju noszenia tego rodzaju biżuterii. 

Skąd wzięły się sygnety?

Sygnetów używali już Egipcjanie, Grecy i Rzymianie. W zależności od kręgu cywilizacyjnego wyglądały one bardzo różnie. Nosili go władcy, wysokiej rangi urzędnicy i kapłani. Zazwyczaj były wykonane ze złota, górskiego kryształu lub ametystu. Często pojawiał się na nich wizerunek skarabeusza oraz hieroglify oznaczające nazwiska i tytuły właściciela. Natomiast starożytni Grecy nosili sygnety ze srebra, brązu lub złota o kanciastym kształcie. W późniejszym czasie ozdabiano je szlachetnymi kamieniami, na których wygrawerowane były portrety właścicieli, zwierzęta lub wizerunki znanych, greckich rzeźb. W starożytnym Rzymie rozpowszechnił się zwyczaj noszenia pierścienia, którym pieczętowano listy. Na przestrzeni wieków stawały się ozdobniejsze i bardziej okazałe. Na zdobiących je szlachetnych kamieniach pojawiały się wygrawerowane wizerunki bogów lub właściciela sygnetu, a także obrazki przedstawiające elementy rzymskiej codzienności. Nim pieczętowano prywatną korespondencję oraz dokumenty, uwiarygadniając je w ten sposób i zaznaczając autentyczność. W okresie średniowiecza stał się pieczęcią królów i możnowładców, a w późniejszym okresie także szlachty. Zawierał on zazwyczaj herb rodu lub inny znak, świadczący o wysokiej pozycji właściciela sygnetu. Jednym z najsłynniejszych pierścieni – pieczęci był ten należący do papieża, nazywany Pierścieniem Rybaka. Współcześnie pełni on wyłącznie funkcję dekoracyjną. Nie świadczy on w żaden sposób o pozycji oraz zamożności posiadacza sygnetu. Natomiast coraz częściej mężczyźni decydują się na zakup pierścienia, który staje się modnym elementem męskiej biżuterii. 

Jakie znaczenie posiada sygnet w kulturze europejskiej?

Sygnetów jako pieczęci używali tylko i wyłącznie przedstawiciele najzamożniejszych rodów. Wykonane były ze szlachetnych kruszców, zazwyczaj z żółtego złota i nie każdego było na nie stać, dlatego świadczyły nie tylko o zamożności właściciela, ale także o wysokiej pozycji społecznej. W Polsce popularnym materiałem do ich wytwarzania był krwawnik, który wbrew nazwie posiadał kolor szary, ale odbity na papierze pozostawiał czerwony ślad. Ozdobione były zazwyczaj kamieniami szlachetnymi takimi jak: heliotrop, karneol i onyks. Ze względu na swoją funkcje użytkową na powierzchni stosunkowo miękkiego żółtego złota grawerowano skomplikowane ornamenty. W Polsce zazwyczaj były to rodowe herby. Większość osób w tym czasie nie posiadała umiejętności czytania i pisania, dlatego odbity w laku pierścień uwiarygadniał dokument, akt lub list i świadczył o jego autentyczności. W czasach współczesnych pełni on tylko i wyłącznie funkcję dekoracyjną, ale jego symbolika i znaczenie jest tak głęboko zakorzeniona w świadomości ludzi, że posiadanie pierścienia przez mężczyznę pozytywnie wpływa na jego wizerunek, kojarzy się z osobą mającą świadomość własnej wartości, a także dumną ze swoich osiągnięć i sukcesów. 

sygnet

Na którym palcu mężczyźni noszą sygnety?

Zgodnie z tradycją mężczyźni noszą sygnety na każdym z palców. Nie ma w tym względzie żadnych odgórnie ustalonych zasad. Natomiast wybór jednego z nich ma konkretne znaczenie. W Polsce szlachta zazwyczaj zakładała pierścień na serdeczny palec lewej dłoni. Natomiast dostojnicy kościelni w postaci papieża lub biskupa noszą go na prawej ręce. Anglosasi zakładali pierścień na mały palec prawej dłoni. Zakładanie go na konkretny palec ma znaczenie symboliczne i w pewien sposób charakteryzuje właściciela. Kciuk symbolizuje bogactwo, palec wskazujący oznacza przywództwo, władzę, środkowy zaś równowagę, serdeczny natomiast pewność siebie i siłę charakteru, mały wskazuje na indywidualizm. Współcześnie panuje duża dowolność w noszeniu sygnetu. Jego obecność podkreśla to, że posiadacz przykłada duże znaczenie do tradycji, gdyż może stać się on własnością rodu i pamiątką rodzinną przekazywaną z pokolenia na pokolenie.