Organizm osób silnie uzależnionych od alkoholu przyzwyczaja się do obecności etanolu i z czasem zaczyna potrzebować go, by poczuć się normalnie. Brak tej substancji w krwiobiegu powoduje utratę równowagi w ciele człowieka i wystąpienie szeregu nieprzyjemnych objawów fizycznych, psychologicznych, emocjonalnych i poznawczych. W celu uwolnienia organizmu od wpływu alkoholu i stworzenia podstaw do dalszego leczenia uzależnienia od tej substancji przeprowadzany jest detoks. Na czym polega detoks alkoholowy i jakie są korzyści jego przeprowadzenia? 

Na czym polega detoks alkoholowy? 

Detoks alkoholowy polega na usunięciu z organizmu człowieka szkodliwych substancji, które znalazły się w krwiobiegu na skutek picia napojów alkoholowych. Pozwala przywrócić równowagę metaboliczną i stanowi pierwszy krok w leczeniu nałogu. Alkoholik w trakcie detoksykacji zaprzestaje spożywania produktów zawierających etanol  i zachowuje abstynencję. Detoks alkoholowy powinien być przeprowadzany pod okiem profesjonalistów posiadających doświadczenie w leczeniu uzależnień. Sprawują oni ciągły nadzór nad stanem zdrowia pacjenta, dzięki czemu walcząca z nałogiem osoba może przetrwać towarzyszące odstawieniu alkoholu objawy zespołu abstynencyjnego. Do sygnałów, które powinny skłonić uzależnioną osobę do poddania się detoksowi alkoholowemu, należą przede wszystkim: 

 • niekontrolowana chęć picia alkoholu, czyli tak zwany głód alkoholowy, 
 • zwiększona lub zmniejszona tolerancja na alkohol,
 • występowanie luk w pamięci i zaburzeń świadomości, 
 • zaniedbywanie codziennych obowiązków na rzecz picia, 
 • koncentracja życia wokół okazji do spożycia alkoholu. 

Objawy odstawienia alkoholu

Na skutek odstawienia alkoholu poddawana detoksowi osoba odczuwa objawy zespołu abstynencyjnego. Pojawiają się one zazwyczaj po upływie doby, maksymalnie dwóch, od momentu przyjęcia ostatniej dawki etanolu. W wypadku osób silnie uzależnionych czas ten może ulec skróceniu – alkoholicy w zaawansowanej fazie nałogu potrafią doświadczać zespołu abstynencyjnego już nawet po dwóch godzinach od ostatniego kontaktu z etanolem. Objawy odstawienia alkoholu ustępują zazwyczaj po upływie od dwudziestu czterech do siedemdziesięciu dwóch godzin. W wypadku niektórych alkoholików mogą jednak utrzymywać się przez okres nawet czternastu dni. Typowymi objawami odstawienia alkoholu, które występują przy detoksie, są: 

 • drżenie dłoni oraz innych części ciała, takich jak powieki oraz język, 
 • wzrost ciśnienia tętniczego krwi, 
 • kołatanie serca,
 • nadwrażliwość na światło 
 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • bóle głowy, 
 • nudności,
 • wymioty,
 • bezsenność,
 • nadmierna potliwość,
 • osłabienie, 
 • ogólne rozbicie, 
 • rozdrażnienie,
 • stany lękowe. 

U części pacjentów detoks alkoholowy może mieć bardziej gwałtowny przebieg. Pojawiają się wtedy takie objawy, jak: 

 • pobudzenie psychoruchowe,
 • zachowania agresywne,
 • zachowania autoagresywne.

Nasilenie symptomów towarzyszących detoksowi zależy przede wszystkim od zaawansowania choroby alkoholowej. Istotnym czynnikiem różnicującym są jednak także indywidualne cechy uzależnionej osoby oraz jej ogólny stan zdrowia. Z uwagi na towarzyszące detoksowi objawy, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia, a czasami także i życia uzależnionych osób, monitorujący proces odtruwania organizmu lekarze i terapeuci wykonują regularne badania kontrolne pozwalające wykryć wszelkie nieprawidłowości. Specjaliści w dziedzinie leczenia alkoholizmu mogą zdecydować o uzupełnieniu detoksu farmakoterapią. Administrowane leki mają na celu złagodzenie przebiegu objawów abstynencyjnych. Do najczęściej podawanych środków farmakologicznych należą leki przeciwbólowe, uspokajające oraz nasenne. 

alkohol

Korzyści wynikające z detoksu alkoholowego 

Detoks umożliwia usunięcie uzależnienia fizjologicznego od alkoholu, a także poprawę ogólnego stanu zdrowia zmagającej się z nałogiem osoby. Pacjent, który pomyślnie przeszedł proces detoksykacji, jest ponadto bardziej zaangażowany w dalszą terapię alkoholizmu. Należy bowiem pamiętać, że samo odtrucie nie wystarczy, by całkowicie pokonać uzależnienie. Detoks stanowi wyłącznie fundament dla właściwego leczenia nałogu z wykorzystaniem takich metod, jak psychoterapia indywidualna i grupowa, oraz uczestnictwo w spotkaniach grup wsparcia.

Każda walcząca z nałogiem alkoholowym osoba powinna pamiętać, by poddawać się detoksowi wyłącznie pod opieką profesjonalnych lekarzy, psychologów i terapeutów posiadających doświadczenie w leczeniu uzależnień. Odtruwanie przeprowadzane na własną rękę może bowiem spowodować wystąpienie delirium tremens, czyli majaczenia drżennego. Stan ten prowadzi do zaburzeń świadomości, halucynacji, urojeń oraz psychozy i stanowi poważne zagrożenie dla życia alkoholika.