Pielęgniarka środowiskowa to specjalistka, która pracuje poza tradycyjnymi środowiskami szpitalnymi, skupiając się na profilaktyce, edukacji i opiece zdrowotnej w społecznościach lokalnych. Jej głównym celem jest poprawa zdrowia i jakości życia pacjentów w ich własnym środowisku.

Różnice między pielęgniarką środowiskową a zwykłą pielęgniarką

Główną różnicą między pielęgniarką środowiskową a zwykłą pielęgniarką jest środowisko, w którym pracują oraz zakres ich obowiązków. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych różnic:

 • Miejsce pracy: Pielęgniarki środowiskowe pracują głównie poza szpitalami i klinikami. Mogą to być przychodnie, szkoły, domy pacjentów czy też różne instytucje społeczne. Z kolei tradycyjne pielęgniarki pracują przede wszystkim w szpitalach, klinikach czy innych placówkach medycznych.
 • Zakres obowiązków: Pielęgniarka środowiskowa koncentruje się na profilaktyce, edukacji zdrowotnej oraz monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów w ich naturalnym środowisku. Jej praca jest bardziej ukierunkowana na promowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie chorobom. Zwykła pielęgniarka jest bardziej skoncentrowana na bezpośredniej opiece nad pacjentem, leczeniu oraz prowadzeniu procedur medycznych.
 • Interakcja z pacjentami: Pielęgniarki środowiskowe często pracują z pacjentami w dłuższej perspektywie czasowej, śledząc ich postępy zdrowotne i dostosowując plany opieki. Pielęgniarki szpitalne natomiast często mają do czynienia z pacjentami w bardziej intensywnych, ale krótkotrwałych sytuacjach.

Kwalifikacje i wymagania

Aby zostać pielęgniarką środowiskową, konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, w tym wykształcenia pielęgniarskiego oraz dodatkowego szkolenia w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego. Może to również wymagać posiadania specjalistycznych certyfikatów czy licencji.

Zakres obowiązków

Pielęgniarka środowiskowa pełni ważną rolę w systemie opieki zdrowotnej, działając na pograniczu medycyny, edukacji i społeczności. Jej główne zadania obejmują:

 • Edukacja zdrowotna: Pielęgniarki środowiskowe organizują i prowadzą szkolenia zdrowotne dla różnych grup społecznych, ucząc ludzi, jak dbać o swoje zdrowie, jak rozpoznawać objawy chorób czy jak prawidłowo stosować leki.
 • Ocena stanu zdrowia: Odwiedzają pacjentów w ich domach, by ocenić ich stan zdrowia, monitorować przebieg leczenia oraz dostosowywać plany opieki.
 • Profilaktyka: Współpracują z lokalnymi organizacjami i instytucjami w celu organizacji badań przesiewowych, szczepień i innych działań profilaktycznych.
 • Wsparcie psychospołeczne: Udzielają wsparcia pacjentom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, pomagając im radzić sobie z chorobą, niepełnosprawnością czy innymi problemami zdrowotnymi.
 • Koordynacja opieki: Pielęgniarki środowiskowe często pełnią rolę koordynatorów opieki, zapewniając, że pacjent otrzymuje kompleksową pomoc – zarówno medyczną, jak i społeczną.
 • Współpraca z innymi specjalistami: Ścisła współpraca z lekarzami, terapeutami, pracownikami socjalnymi oraz innymi specjalistami w celu zapewnienia najlepszej opieki pacjentowi.
 • Doradztwo: Udzielanie porad w zakresie zdrowego stylu życia, żywienia, aktywności fizycznej, a także w sprawach związanych z paleniem tytoniu, alkoholem czy innymi substancjami uzależniającymi.
 • Reagowanie na sytuacje kryzysowe: W sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia czy życia pacjenta, pielęgniarka środowiskowa może pełnić rolę pierwszej osoby udzielającej pomocy, a następnie koordynować dalsze działania.
 • Dokumentacja medyczna: Prowadzenie dokładnych zapisków na temat stanu zdrowia pacjenta, postępów w leczeniu oraz wszelkich interwencji medycznych.

Zakres obowiązków pielęgniarki środowiskowej jest bardzo szeroki i różnorodny, co wymaga od niej nie tylko wiedzy medycznej, ale także umiejętności interpersonalnych, zdolności organizacyjnych i empatii.

Z kim najczęściej pracuje?

Pielęgniarka środowiskowa często współpracuje z lekarzami, specjalistami ds. zdrowia publicznego, asystentami społecznymi, a także z przedstawicielami lokalnych organizacji i instytucji.

Odzież medyczna

Chociaż pielęgniarki środowiskowe nie zawsze pracują w bezpośrednim kontakcie z pacjentami w szpitalach, zaleca się, aby nosiły odpowiednią odzież medyczną. Odzież medyczna jest specjalistyczną odzieżą przeznaczoną dla pracowników służby zdrowia. Obejmuje ona elementy takie jak fartuchy, spodnie, czapeczki, a także bluzy dla pielęgniarek. Odzież ta jest zaprojektowana tak, aby chronić zarówno pacjentów, jak i pracowników przed zanieczyszczeniami.

Gdzie można kupić odzież medyczną?

Odzież medyczną, w tym bluzy dla pielęgniarek, można nabyć w specjalistycznych sklepach z odzieżą medyczną, hurtowniach medycznych, a także w wielu sklepach internetowych oferujących odzież dla pracowników służby zdrowia.

pielęgniarka

Zalety i wady pracy jako pielęgniarka środowiskowa

Zalety:

 • Wpływ na społeczność: Praca jako pielęgniarka środowiskowa daje możliwość wpłynięcia na zdrowie całej społeczności, nie tylko pojedynczych pacjentów.
 • Różnorodność: Każdy dzień może przynieść inne wyzwania, spotkania z różnymi ludźmi i prace w różnych środowiskach.
 • Autonomia: Pielęgniarki środowiskowe często mają więcej niezależności w podejmowaniu decyzji i kierowaniu swoją pracą.
 • Bliskość z pacjentami: Możliwość budowania głębszych relacji z pacjentami, ich rodzinami i społecznościami.

Wady:

 • Nieprzewidywalność: Praca w terenie może oznaczać nieregularne godziny pracy i konieczność dostosowywania się do różnych sytuacji.
 • Wysoki poziom stresu: Częste spotkania z trudnymi sytuacjami życiowymi pacjentów i ich rodzin.
 • Wymagania fizyczne: Może wymagać dużo podróżowania, często pieszo czy z wykorzystaniem środków transportu.
 • Brak wsparcia: Pielęgniarki środowiskowe pracujące samodzielnie mogą nie odczuwać takiego samego wsparcia, jakie jest dostępne dla pielęgniarek pracujących w większych placówkach medycznych.

Podsumowując, praca jako pielęgniarka środowiskowa jest wyjątkowo satysfakcjonująca i oferuje wiele korzyści, ale także niesie ze sobą pewne wyzwania. Warto dokładnie zastanowić się nad jej plusami i minusami przed podjęciem decyzji o wyborze tej ścieżki kariery.