Różne związki chemiczne często występują w formie mieszanin, czyli substancji składających się z wielu różnych składników wymieszanych ze sobą. Do badania takich mieszanin niezbędne jest stosowanie odpowiedniej metody, która nazywana jest chromatografią. Jest to metoda chemicznej analizy instrumentalnej, za pomocą której dokonuje się podziału substancji na jej poszczególne składniki, tym samym poznając jej dokładny skład i umożliwiając jego analizę. Metoda ta stosowana jest w bardzo wielu dziadzinach, ale często wykorzystuje się ja także w farmacji do przeprowadzania analiz mieszanin np. leków i innych substancji. 

Czym są chromatografy?

Chromatografy to specjalistyczne urządzenia diagnostyczno-laboratoryjne, które wykorzystywane są w chromatografii do rozdzielania mieszkania i ich analizy. Proces ten następuje w skutek przepuszczenia badanej mieszaniny przez specjalnie spreparowaną fazę rozdzielczą, często nazywaną także złożem. Fazą tą jest najczęściej substancja, która charakteryzuje się właściwościami sorpcyjnymi lub posiada zdolności do innego oddziaływania względem przepływających przez nią substancji. Intensywność całego tego procesu różni się w zależności od danego składnika zawartego w mieszaninie. Dzięki temu jeden z nich zatrzymywany jest w tej fazie dłużej, a inny krócej. W taki właśnie sposób przebiega ich separacja i tym samym rozdzielenie mieszaniny na poszczególne substancje składowe.

Ze względu na rodzaj eluentu, czyli fazy ruchomej można wyróżnić dwa główne rodzaje chromatografów, a są to:

  • Chromatografy cieczowe hplc – eluentem jest w tym przypadku ciecz, a dokładniej rozpuszczalnik lub też mieszanina rozpuszczalników.
  • Chromatografy gazowe – eluentem w tej metodzie jest gaz, najczęściej hel, argon, azot o wysokiej czystości lub też wodór.

Bardzo często stosowanym urządzeniem jest właśnie chromatograf gazowy, ponieważ metoda, na podstawie której on działa, pozwala na badanie bardzo niewielkich ilości substancji w szybki sposób. Dodatkowo wyniki uzyskane dzięki temu urządzeniu są bardzo precyzyjne, co pozwala z dużą dokładnością określić skład procentowy danej mieszaniny i ocenić jej czystość. 

W jaki sposób wykorzystuje się chromatografy?

Chromatografy są wykorzystywane w bardzo wielu różnych dziedzinach przemysłu oraz laboratoriach. Najczęściej metoda chromatografii stosowana jest w badaniach ilościowych, jakościowych mieszanin oraz w celach preparatywnych. Chromatografy to często podstawowe wyposażenie pracowni badawczych i laboratoriów działających w dziedzinie chemii organicznej, nieorganicznej, fizykochemicznej, biochemicznej, farmaceutycznej, przy padaniu produktów kosmetycznych, polimerów, żywności czy też w inżynierii i ochronie środowiska. Jak widać chromatografia, ma bardzo szerokie zastosowanie i wiele z tych dziedzin nie mogłoby funkcjonować w pełni bez takich urządzeń jak chromatografy. 

chromatografy cieczowe i gazowe w farmacji

Do czego stosuje się chromatografy w farmacji?

W farmacji chromatografy są wykorzystywane w bardzo wielu badaniach. Najczęściej stosuje się je w celu analizy jakościowej i ilościowej farmaceutyków, jak i materiałów pochodzenia biologicznego np. podczas monitorowania stężenia substancji leczniczych, składu płynów ustrojowych, surowców, ekstraktów i innych tego typu mieszanin. Oprócz tego chromatografia wykorzystywana jest także do określania dawkowania leków, a dzięki poznaniu szybkości rozkładu substancji czynnych pozwala ona także ustalić termin ważności poszczególnych leków

Gdzie można zakupić chromatografy?

Chromatografy to specjalistyczne urządzenia, które można zakupić tylko w miejscach, które prowadzą sprzedaż tak wyspecjalizowanego sprzętu. Jednym z takich miejsc jest nasza firma TLab. To właśnie u nas można zakupić zarówno nowe, jak i używane chromatografy wysokiej jakości, a także wszelkie niezbędne do ich prawidłowej pracy akcesoria i części. Dostępne u nas urządzenia, sprawdzą się w wielu dziedzinach, również podczas badań farmakologicznych.