Przepisy prawne dotyczą każdego obywatela – niezależnie czy porusza się samochodem, rowerem czy na nogach. Łamanie ustalonego prawa może wiązać się z otrzymaniem wysokiego mandatu, który ma być należną karą finansową za popełnione wykroczenie. A co można otrzymać mandat karny i ile może on wynieść?

Mandat karny to uproszczony tryb postępowania w momencie, kiedy na obywatela nakładana jest grzywna pieniężna za popełnione wykroczenie. W polskim prawie istnieje szereg wykroczeń, za które można otrzymać mandat, a nie każdy tyczy się jedynie kierowców. Mandat można otrzymać również za nieprawidłowe poruszanie się jednośladem.

Jakie rodzaje mandatów karnych wyróżniamy?

Wszystkie kwestie związane z przyznawaniem mandatów za popełnione wykroczenie zostały uregulowanie w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie. To tam znajduje się informacja o tym, że wyróżniamy trzy rodzaje mandatów karnych – gotówkowy, kredytowany, zaoczny.

Mandat gotówkowy

Mandat gotówkowy jest nakładany na osoby, które przebywają na terytorium RP czasowo lub nie posiadają stałego miejsca zamieszkania czy pobytu. Taki mandat należy opłacić na miejscu funkcjonariuszowi w formie gotówki w polskiej walucie lub, jeśli policjant dysponuje odpowiednim urządzeniem, kartą płatniczą. W momencie opłacenia mandatu, grzywna staje się prawomocna.

Mandat kredytowany

Mandat kredytowany otrzymują osoby posiadające stałe miejsce pobytu oraz zamieszkania. Mandat jest prawomocny w momencie pokwitowania odbioru jego otrzymania. Ukarana osoba ma 7 dni na uiszczenie opłaty od dnia otrzymania mandatu. W niektórych przypadkach, za zgodą funkcjonariusza, mandat można opłacić na miejscu.

Mandat zaoczny

Mandat zaoczny jest nakładany na sprawcę, który nie znajduje się w miejscu popełnienia wykroczenia. Wystawia się go w momencie, gdy nie zachodzi wątpliwość, co do sprawcy i nie w terminie niż 60 dni po ustaleniu jego tożsamości. Na zapłatę mandatu osoba ukarana ma 14 dni.

Za co można otrzymać mandat karny?

Mandat karny można otrzymać w wielu momentach swojego życia. Bez wątpienia najczęściej otrzymują go kierowcy samochodów, którzy w sposób świadomy lub nie łamią przepisy prawa. Najczęściej ukarani zostają osoby poruszające się pojazdami bez stosownych uprawnień oraz dokumentów, a także przekraczające dozwoloną prędkość. Mandat można otrzymać również za jazdę niesprawnym samochodem, bez pasów czy za rozmowę w trakcie prowadzenia pojazdu.

Na mandat narażeni są również rowerzyści. Mandat karny rowerzysta może otrzymać za jazdę pod wpływem lub po chodniku jeśli jezdnia jest bezpieczna, a chodnik zbyt wąski. Mandatem będą ukarani również rowerzyści zachowujący się nieodpowiedzialnie na drodze i stanowiący zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Mandat karny dotyczy także pieszych, którzy w nieodpowiedzialny sposób przechodzą przez jezdnię bądź wchodzą pod opuszczone zapory kolejowe. Mandat można również otrzymać za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

Wysokość mandatów karnych

Wysokość mandatów karnych jest określona w aktualnym taryfikatorze mandatów oraz punktów karnych, które obowiązują na dany rok. To według niego policjanci i inne uprawnione do tego służby wystawiają mandat karny. Warto również pamiętać, że tylko w niektórych przypadkach taryfikator posiada widełki i wtedy też policjant na podstawie zebranych informacji, samodzielnie przyznaje kwotę mandatu. Maksymalna kwota mandatu, jaką można wypisać osoba do tego uprawniona to 1000 złotych.

Odmowa przyjęcia mandatu

Zgodnie z polskim prawem sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu. Jeśli zatem sprawca uznał, że nie jest winny popełnionego wykroczenia i nie powinien za nie odpowiedzieć, może odmówić przyjęcia kary grzywny. Jednakże w tym momencie przez odpowiedni organ zostaje sporządzony wniosek do sądu o ukaranie sprawcy i sprawa trafia do sądu.

W przypadku odmowy mandatu i skierowaniu sprawy do sądu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, którą oferują doświadczeni adwokaci, specjalizujący się w prawie wykroczeń.

Wsparcie adwokata w sprawach karnych

Z profesjonalnej pomocy prawnika, specjalizującego się w prawie karnym i prawie wykroczeń, warto skorzystać już na samym początku postępowania sądowego. Umożliwi to uniknięcie wszelkich błędów jeszcze na etapie przygotowawczym lub już w trakcie rozprawy. Pomoc doświadczonego adwokata z kancelarii prawnej daje możliwość wybronienia się od przyznanego niesłusznie mandatu, a w razie popełnienia wykroczenia – uzyskanie niskiego wymiaru kary. Warto zatem powierzyć swoją sprawę profesjonalnej kancelarii prawnej, która pomoże na każdym etapie postępowania.

 

Logo Krzysztoporski Szukasz wsparcia adwokata z Wrocławia, specjalizującego się w prawie karnym? Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Wojciech Krzysztoporski:

Adres: Odrzańska 24-29/11 50-114 Wrocław
Telefon: (+48) 508 095 417
E-mail: kancelaria@krzysztoporski.com
WWW: https://krzysztoporski.com/