Opiekowanie się osobą starszą lub przewlekle chorą to bardzo trudne zadanie, mocno obciążające fizycznie, ale także psychicznie. Zadanie to najczęściej leży w obowiązkach najbliższej rodziny, jednak często z powodu braku czasu lub sił najbliżsi decydują się na zatrudnienie opiekunki dla seniora, lub na przeprowadzkę do domu opieki społecznej. Jest to dobre rozwiązanie szczególnie w przypadku osób przewlekle chorych, potrzebujących stałej opieki medycznej, a także seniorów, którzy nie są w stanie własnymi siłami wykonywać podstawowych czynności życia codziennego. Całodobowa opieka medyczna oraz pomoc ze strony wykwalifikowanego personelu może być najlepszym rozwiązaniem dla starszej osoby.

Podstawowe obowiązki

Opieka nad osobą starszą jest ciężka i wymaga od opiekuna dużo cierpliwości, odpowiedzialności, ale także siły fizycznej i psychicznej. Powinna to być osoba o wesołym usposobieniu, która jest wyrozumiała, empatyczna i dobrze radzi sobie z przykrymi wydarzeniami. Najważniejsza jest pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności. Podawanie posiłków, pomoc przy ubieraniu się, codzienna toaleta to obowiązki każdego opiekuna osoby starszej. Oczywiście zakres obowiązków bardzo mocno zależy od stanu zdrowia fizycznego oraz psychicznego seniora. Osoby podeszłym wieku, które zmagają się z przewlekłymi chorobami, wymagają specjalnej uwagi i zaangażowania. Bardzo ważne jest także utrzymanie wysokich standardów higieny osobistej opiekuna oraz korzystanie z materiałów jednorazowego użytku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa chorej osobie, której system odpornościowy jest mocno osłabiony i mógłby nie dać rady zwykłej infekcji. Bardzo ważną rzeczą jest także odpowiednie zadbanie o higienę osobistą osoby starszej, która nie jest w stanie sama sobie z tym poradzić. Czasami seniorzy odmawiają wykonywania podstawowych obowiązków, co może mieć negatywny wpływ na ich stan zdrowia. W takich sytuacjach najważniejsze jest wprowadzenie miłej atmosfery i nierobienie niczego na siłę. Dobrym rozwiązaniem jest nagroda w postaci np. ulubionego jedzenia, spaceru czy innej rzeczy, którą lubi osoba starsza.

opieka nad seniorem

Wsparcie psychiczne i emocjonalne w domu starców Wrocław

Opieka nad osobą starszą to nie tylko pomoc fizyczna w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, ale także wsparcie psychiczne i emocjonalne seniora. Osoby starsze często są przygnębione z powodu swojego złego stanu zdrowia oraz braku sił na wykonywanie podstawowych czynności. Osobom przebywającym w domu starców oraz domach opieki społecznej często doskwiera także samotność spowodowana brakiem regularnych kontaktów z najbliższą rodziną. W takich sytuacjach rolą opiekuna jest zapewnieni towarzystwa osobie starszej i zadbanie o jej dobre nastawienie do życia. Dobre samopoczucie bardzo pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne, ale także fizyczne. Na wsparcie psychiczne i emocjonalne senior może liczyć w prywatnym domu starców Wrocław – Dom aktywnego seniora. 

W przypadku osób starszych, które nadal są sprawne fizycznie, bardzo ważne jest zapewnienie im odpowiedniej ilość ruchu. W obowiązku opiekuna leży zachęcanie do aktywności fizycznej seniorów i kontrolowanie ich stanu zdrowia fizycznego. Wysiłek fizyczny osoby starszej powinien być dostosowany do jej stanu zdrowia oraz możliwości. Bardzo dobrym rozwiązaniem są spacery na świeżym powietrzu, najlepiej w grupie, dzięki czemu każdy będzie mógł się motywować do aktywności fizycznej. Motywacja jest bardzo ważna w przypadku seniorów, ponieważ ze względu na przygnębienie swoim stanem zdrowia często ich chęć do aktywności mocno spada. Wprowadzanie dobrego nastroju i grupowej motywacji jest bardzo skutecznym rozwiązaniem w takiej sytuacji. Warto także wymyślać nowe aktywności fizyczne oraz spacerować w różnych miejscach, aby nie popadać w monotonię, która ma negatywny wpływ na motywację.