Założenie własnej firmy transportowej wymaga spełnienia określonych formalności, które pokrótce opisaliśmy poniżej. Wiele będzie zależało od wyboru formy działalności gospodarczej, sposobu opodatkowania i wielu innych czynników. Przechodzimy do wyjaśnień.

Najważniejsze kroki zakładania firmy

Wybór formy działalności spółki gospodarczej

Do wyboru są przykładowe możliwości:

 • Spółka cywilna – wymaga ona wpisu do CEIDG oraz zawarcia umowy spółki cywilnej. Nie wymaga ona kapitału założycielskiego, a za zobowiązania odpowiadają solidarnie wszyscy jej założyciele.
 • Jednoosobowa działalność – nie wymaga kapitału na rozruch firmy ani własnej księgowości, można też starać się o dotacje. Jest to jednak forma działalności, w której za zaciągnięte należności odpowiada się całym majątkiem.
 • Spółka handlowa – dzieli się na osobową i kapitałową.
  • Spółki osobowe obejmują: komandytową, jawną i komandytowo-akcyjną. Podlegają rejestracji w KRS.
   • Spółka komandytowa – dzieli się na komplementariuszy i komandytariuszy. Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania całym majątkiem, a komandytariusze odpowiadają jedynie do określonej sumy.
   • Spółka jawna – wszyscy założyciele odpowiadają za nią całym majątkiem, mogą ją założyć osoby prawne i fizyczne
   • Spółka komandytowo-akcyjna – kapitał początkowy musi wynosić min. 50 000 zł, a zobowiązania rozkładają się podobnie jak w spółce komandytowej.
  • Spółki kapitałowe dzielą się na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i
   • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mogą ją założyć osoby fizyczne i prawne, kapitał początkowy to m.in. 5 tys., a wspólnicy odpowiadają całym majątkiem
   • Spółka akcyjna – kapitał minimalny to 100 tys. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Wybór formy opodatkowania

Przykłady:

 • Na zasadach ogólnych – obowiązują tu dwa progi  17 i 32%, zależy to od wysokości dochodów. W tym przypadku można odliczać składki zdrowotne i społeczne.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – przeznaczony dla osób fizycznych, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Ryczałt wynosi 8,5% od kwoty uzyskanych przychodów. Tu przysługuje m.in. ulga rehabilitacyjna, czy też odliczenie składek zdrowotnych i społecznych.

Wybór kodu PKD

Jest to kod określający rodzaj działalności dominującej firmy, który jest konieczny przy wypełnianiu formularza CEIDG. Przykładowy kod PKD 49.10.Z określa transport kolejowy pasażerski międzymiastowy.

Pomoc dla firm transportowych

Wybór biura rachunkowego

Tutaj dostępne są aż trzy możliwości: wybór tradycyjnego biura rachunkowego, zatrudnienie księgowego lub skorzystanie z internetowego biura rachunkowego.

W przypadku biura tradycyjnego dokumentacja jest dostarczana do siedziby biura i to ona zajmuje się wypełnianiem m.in. deklaracji VAT oraz reprezentowaniem przedsiębiorcy w razie kontroli podatkowych.

Zatrudnienie własnego księgowego daje możliwość wypełniania papierów na miejscu, lecz wiąże się z koniecznością wypłaty stałego wynagrodzenia, co na początku istnienia firmy może być niezbyt pewne.

Najwygodniejszym rozwiązaniem może być zatem internetowe biuro rachunkowe, dzięki któremu wysyłasz papiery bez konieczności opuszczania firmy, a do tego zyskujesz dostęp do licznych programów, dzięki którym przechowywanie dokumentacji staje się w pełni bezpieczne.

Rejestracja firmy

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza: złożenie wniosku o wpis do CEIDG.
 • Spółka cywilna: wniosek o wpis do CEIDG, założenie nr NIP i REGON, zawarcie pisemnej umowy spółki cywilnej, opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych.
 • Spółki prawa handlowego: konieczność wpisu do KRS. Koszt to 500 zł i dodatkowe 100 zł za umieszczenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zakładanie konta firmowego

Konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o wpisie do CEIDG, pieczątki firmowej i dowodu osobistego. O jego utworzeniu należy poinformować właściwy Urząd Skarbowy oraz ZUS.

Pomoc dla firm transportowychPotrzebujesz pomocy dla firm transportowych? Koniecznie zgłoś się do MaWo Group – chętnie pomożemy w czynnościach związanych z rozliczeniami kierowców, księgowości, szkoleń i wielu innych.