Mamy prawo zadecydować, co będzie działo się z naszym majątkiem po naszej śmierci. Wystarczy sporządzić dokument w postaci testamentu. Jeżeli go nie ma dziedziczenie odbywa się w formie ustawowej. Często niestety wywołuje to kłótnie w rodzinie. Zwłaszcza jeżeli pozostawiamy po sobie mieszkanie i każde z kilkorga naszych dzieci dostaje jego część. Może się okazać, że część z nich chce je sprzedać, a część nie. Najlepiej więc zostawić dokładne wytyczne co komu zostawiamy, by załatwić wszystkie sprawy. Jak sporządzić ważny testament?

Czy każdy może sporządzić testament?

Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych nie mogą sporządzić testamentu. Wszyscy inni mają do tego prawo. Musimy jednak pamiętać, że musimy go napisać osobiście. Nie może tego zrobić nasz pełnomocnik. Nieważny będzie dokument spisany z kimś, np. ze współmałżonkiem. Konieczne jest abyśmy napisali go samodzielnie. Wchodzi on w życie jedynie po śmierci.

akt notarialany katowice

Jakie są rodzaje testamentu?

Prawo rozróżnia dwa podstawowe rodzaje testamentu: zwykły i szczególny. Testament zwykły może być sporządzony przez każdego kto ma zdolność prawną. Mamy tu trzy opcje. Możemy go własnoręcznie spisać pismem ręcznym i podpisać, a także opatrzyć datą. To bardzo ważne, by zapisać go ręcznie, ponieważ dokument spisany na komputerze, czy maszynie do pisania, z naszą sygnaturą, nie będzie ważny. W tym przypadku niestety mogą się pojawić wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia takiego dokumentu.

Pewność, że nasz testament będzie ważny i zgodny z prawem daje nam notariusz. To dokument sporządzany w formie aktu notarialnego. Zazwyczaj koszt to około 50 zł. Gwarantuje on nam, że nikt nie będzie próbował podważyć jego prawdziwości, ani naszych zdolności psychicznych w momencie jego podpisywania. Dzięki temu mamy pewność, że nasza ostatnia wola będzie zrealizowana.

Najrzadszą formą testamentu zwykłego jest allograficzny. To oświadczenie ustne wypowiedziane przy dwóch świadkach wobec wójta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy, lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Sporządza się z niego protokół, który jest odczytywany po naszej śmierci. Nie mogą go sporządzić osoby głuche lub nieme.

Mamy możliwość sporządzenia testamentu szczególnego w sytuacji, gdy istnieje obawa rychłej śmierci, albo nie ma możliwości wyrażenia ostatniej woli w zwykły sposób. Musimy pamiętać, że traci on ważność po upływie 6 miesięcy po ustaniu nadzwyczajnych okoliczności, chyba, że spadkodawca umrze. Tutaj możemy wyróżnić ustny, który musi być wypowiedziany w obecności co najmniej trzech świadków, testament podróżny, kiedy oświadczamy naszą wolę kapitanowi statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków. Obydwa te oświadczenia muszą potem zostać spisane w określonym czasie. Ostatni typ to testament wojskowy opisany rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej wydanym w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości – opowiada notariusz z Kancelarii Notarialnej Katowice.

Pamiętajmy, że nie każdy może być świadkiem. Dokładnie zostało to określone w art. 956 i 967 kodeksu cywilnego.

testament u notariusza

Ochrona testamentu

Testament to dokument prawny, który podlega ochronie. Osoby trzecie nie mogą go przerabiać, zmieniać, podrabiać, niszczyć czy ukrywać. Takie postępowanie to przestępstwo podlegające pod 270 lub art. 276 kodeksu karnego. Dodatkowo osoby, które popełnią takie wykroczenie mogą zostać uznane za niegodne dziedziczenia.

Natomiast my swój testament możemy zmienić w każdej chwili i nie musimy podawać uzasadnienia. Wolno nam go zniszczyć, sporządzić nowy dokument, lub wprowadzić zmiany do poprzedniego.