Uzależnienie jest przymusem wykonywania czynności lub przyjęcia substancji psychoaktywnej, powodującym przyjemność, co związane jest z uwalnianiem dopaminy, która ma kluczowe znaczenie w kontekście uzależnień.

Uzależnić można się od wielu substancji psychoaktywnych, a także czynności.

Jakie są objawy uzależnienia?

Do objawów uzależnienia zaliczane są :

 • Odczuwanie przymusu oraz przyjemności przyjmowania określonej substancji.
 • Brak kontroli nad zachowaniem, mającym na celu przyjęcie określonej substancji.
 • Pojawienie się objawów abstynencyjnych takich jak: drgawki, stany lękowe, bezsenność, niepokój lub pobudzenie, majaczenie, brak kontroli nad ciałem, ataki padaczkowe, omamy i halucynacje, zaburzenia rytmu serca po zmniejszeniu lub przerwaniu przyjmowania substancji.
 • Tolerancja na przyjmowaną substancję, która wiąże się z koniecznością przyjmowania coraz większych jaj dawek, aby osiągnąć zamierzony efekt.
 • Zaniedbywanie innych sfer życia.
 • Poświęcanie coraz większej ilości czasu na zdobycie i przyjęcie określonej substancji.
 • Przyjmowanie substancji uzależniającej pomimo wiedzy o jej szkodliwości dla organizmu oraz następstwach psychicznych i społecznych.

Co to jest terapia uzależnień?

Celem terapii uzależnień jest pomoc osobom uzależnionym w uporaniu się z własnym nałogiem i nie chodzi tu tylko o alkoholizm, czy narkomanię, ale również hazard, lekomanię, pracoholizm, zakupoholizm i wiele innych rodzajów uzależnienia, jakie pojawiają się we współczesnym świecie.

Nie należy zapominać, że uzależnienie dotyka nie tylko osoby na nie cierpiące, ale także ich najbliższych. Alkoholizm wpływa na funkcjonowanie całej rodziny i nie bez powodu mówi się o syndromie dorosłych dzieci alkoholików. Skutki społeczne różnego rodzaju uzależnień są bardzo poważne, dlatego tak ważne jest podjęcie przez osoby uzależnione właściwej i skutecznej terapii.

Na czym polega terapia uzależnień?

Zadaniem terapii jest wyzwolenie pacjenta od konieczności zażywania substancji lub praktykowania określonego zachowania. Ma ona doprowadzić również do redukcji skutków uzależnienia i przywrócenia pacjenta do prawidłowego funkcjonowanie w społeczeństwie.

Opiera się ona na podejmowaniu różnorodnych działań terapeutycznych. W pewnych przypadkach zaleca się także leczenie farmakologiczne, wspomagające terapię szczególnie wtedy, gdy stwierdza się u pacjenta zaburzenia nastroju lub depresję.

W pierwszym okresie wprowadza się wielu pacjentom, szczególnie uzależnionym od alkoholu i narkotyków tak zwany detoks, którego celem jest wyeliminowanie fizycznych skutków uzależnienia od substancji psychoaktywnej. Właściwa terapia uzależnień związana jest z następującymi działaniami podejmowanymi przez specjalistów w osobie terapeuty uzależnień, psychologa, psychiatry, trenera:

 • Reprogramming powszechnie stosowany w Polsce, który polega na uczeniu pacjenta nowych, zdrowych zachowań oraz postaw, które mają za zadanie ułatwić osobie uzależnionej trwanie w abstynencji i zlikwidowanie nawrotów uzależnienia.
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa.
 • Psychoedukacja.
 • Trening umiejętności.
 • Terapia skoncentrowana na nauce samodzielnego rozwiązywania problemów.

W pewnych sytuacjach do leczenia uzależnień stosuje się również hipnozę, ponieważ umożliwia ona dotarcie do głębszych pokładów świadomości osoby chorej i wzmacnia w niej motywację i potrzebę wyjścia z nałogu oraz przekonanie o szkodliwości pewnych zachowań oraz środków psychoaktywnych dla jej zdrowia. Budowanie w pacjencie takiej motywacji i postaw zwiększa jego szansę na wyjście z uzależnienia.

leczenie uzależnień

Ośrodek leczenia uzależnień koło Opola

Leczenie uzależnienia w ośrodku zamkniętym jest najczęściej stosowaną formą terapii w Polsce. Jest stosowana szczególnie w przypadku alkoholików, narkomanów i osób uzależnionych od dopalaczy, gdyż poza placówką zamkniętą są one narażone na wiele pokus, utrudniających walkę z nałogiem.

Pobyt w ośrodku leczenia uzależnień koło Opola umożliwia skuteczną terapię dzięki pomocy specjalistów, którzy wspomogą pacjenta w ustaleniu przyczyny problemu i wyrobią nowe nawyki pozwalające zerwać z nałogiem. Wykwalifikowani i empatyczni lekarze potrafią pracować z najtrudniejszymi przypadkami.

Stosują sprawdzone metody leczenia, dzięki którym osoby uzależnione zyskują ogromną szansę na powrót do normalnego funkcjonowania. W ofercie placówki znajdują się różne rodzaje terapii takie jak: podstawowa, pogłębiona, motywująca i nawrotowa. Opiera się ona nie tylko na podawaniu leków, ale także na dobrym kontakcie z pacjentami i wyjątkowym podejściu do każdego z nich.

Wówczas leczenie jest zdecydowanie łatwiejsze. Udzielanie pomocy osobie uzależnionej nie jest proste zwłaszcza wtedy, gdy ona sama nie zauważa problemu. Wyjście z uzależnienia zależy w związku z tym od jak najszybszej reakcji najbliższych. Pracownicy placówki wspierają również rodziny pacjentów, prowadząc terapię dla osób współuzależnionych.