Systemy Zarządzania Antykorupcyjnego są coraz bardziej powszechne w większych i mniejszych firmach. Zastosowanie ich znacznie podnosi prestiż organizacji oraz pozwala skutecznie działać przeciwko korupcji. Czym jest System Zarządzania ISO 37001 i jakie są jego cele?

Czym jest System Zarządzania Antykorupcyjnego ISO 37001?

ISO 37001 jest nową, niedawno wprowadzoną normą, która umożliwia lepsze wprowadzanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego w firmach. W jej zasadach dokładnie są opisane zasady oraz metody, jakie korporacja może wdrożyć w celu wykrywania i zapobiegania korupcji.

Główne wymagania ISO 37001 opisane są na dwóch płaszczyznach:

 • działania korupcyjne prowadzone przez organizację, jej pracowników lub partnerów biznesowych dla osobistej korzyści,
 • działania korupcyjne prowadzone przez organizację, jej pracowników lub partnerów biznesowych w odniesieniu do ich działalności.

Norma w prosty i przejrzysty sposób wskazuje, jak powinna wyglądać etyka biznesu. Dodatkowo proponuje metody radzenia sobie z korupcją wewnątrz firmy. Takie funkcje umożliwiają skuteczną ochronę swojej firmy, a także sprawiedliwe traktowanie interesów swoich pracowników.

W jakiego typu organizacjach stosuje się ISO 37001?

System Zarządzania Antykorupcyjnego, jak i sama norma są bardzo elastyczne. Dzięki temu wymogi i metody w nich opisane mogą dostosować się do prawie każdego typu przedsiębiorstwa, niezależnie od profesji, czy wielkości firmy. Norma ISO 37001 po odpowiednim wdrożeniu świetnie sprawdzi się w takich organizacjach jak:

 • duże organizacje i przedsiębiorstwa,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • organizacje publiczne i organizacje non-profit,
 • organizacje pozarządowe i charytatywne.

Korzyści płynące z wprowadzenia ISO 37001

Uzyskanie certyfikatu to długi proces, który na pewno jest wart zachodu. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego ISO umożliwia ochronę i zachowanie uczciwości wewnątrz firmy poprzez:

 • otwarcie organizacji na zewnętrzną kontrolę skuteczności polityki i procesów w zakresie działań antykorupcyjnych,
 • wykazanie zgodności z odpowiednimi przepisami, takimi jak Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom korupcyjnym z 2010 r.,
 • współpracę z zainteresowanymi stronami w celu monitorowania ryzyka i zarządzania nim w organizacji i łańcuchu dostaw,
 • zapewnienie, aby dostawcy, podwykonawcy i pośrednicy zobowiązali się do przestrzegania najlepszych praktyk w zakresie działań antykorupcyjnych.

Wszystkie opisane formy ochrony są przeprowadzane w sposób profesjonalny i mogą mieć tylko pozytywne skutki dla danego przedsiębiorstwa. Po wprowadzeniu normy ISO 37001 nie trzeba się obawiać niesprawiedliwością i układami wewnątrz firmy. System zabezpieczeń i kontroli nie dopuści nawet do najmniejszych niezgodności.

ISO 37001

Wymagania, które trzeba spełnić, aby wprowadzić ISO 37001 do własnej firmy

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego, że System Zarządzania Antykorupcyjnego w Twojej firmie uzyskał normę ISO 37001, to bezpieczeństwo i prestiż marki.  W związku z tym uzyskanie takiego wyróżnienia nie może być łatwe. Jednak jest jak najbardziej możliwe i coraz większej ilości przedsiębiorstw się to udaje.

Wśród najważniejszych wymagań normy znajdują się takie postanowienia jak:

 • konieczność określenia kontekstu organizacji w tym zidentyfikowanie interesariuszy i ich oczekiwań oraz określenie negatywnych i pozytywnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mają lub mogą mieć wpływ na organizację,
 • obowiązek identyfikacji zagrożeń i możliwości oraz przeprowadzenie oceny poziomu ryzyka i szans dotyczących korupcji i nadużyć w wewnętrznych strukturach firmy,
 • szczegółowe zaplanowanie działań, które mają na celu wyeliminowanie albo znaczną redukcję poziomu ryzyka dla poszczególnych zagrożeń lub mają na celu wykorzystanie szans,
 • odpowiednie określenie procesów, opracowanie i wdrożenie odpowiednich regulacji systemowych takich jak: procedury i instrukcje oraz jednoznaczne określenie roli pracowników i innych osób pracujących w imieniu przedsiębiorstwa w tych procesach ze wskazaniem ich zadań odpowiedzialności i uprawnień,
 • obowiązkowe przeprowadzenie badania due-diligence kluczowych partnerów biznesowych, w przypadku których występuje realny poziom ryzyka korupcyjnego,
 • wykonanie obowiązkowych szkoleń dla pracowników i osób wykonujących pracę na rzecz instytucji w celu zapewnienia im odpowiedniej informacji z zakresu zagrożeń korupcyjnych, przeciwdziałania im oraz reagowania na nie w sytuacji ich wystąpienia.

Proces uzyskiwania normy ISO 37001 dla Systemu Antykorupcyjnego we własnej firmie to twardy orzech do zgryzienia. Jednak to działanie pozwoli na całkowite wyeliminowanie korupcji z wewnętrznych struktur organizacji.