Jeśli los nam chce przygotować przykrą niespodziankę, z dużą dozą pewności będzie to jakiś problem natury prawnej. I tu pojawia się dylemat: gdzie szukać pomocy? Lepszy będzie adwokat czy radca prawny? A może należy udać się do notariusza? Dobrze jest znać różnice dotyczące poszczególnych zawodów – to z pewnością pomoże nam szybko i w miarę bezstresowo rozwiązać problem.

Adwokat

O tym, jak ma wyglądać praca adwokata, mówi odpowiednia ustawa o adwokaturze z dnia 26 maja 1986 roku. Zawarte w niej wytyczne regulują sposób, w jaki ma funkcjonować adwokacki samorząd, jak mają wyglądać niezbędne w tym wypadku egzaminy na aplikacje, mowa jest w niej także o prowadzeniu przez adwokatów działalności gospodarczej.

Wg ustawy wykonywanie zawodu adwokata będzie polegało na udzielaniu prawnej pomocy, czyli:

– na udzielaniu prawnych porad;

– na tworzeniu prawnych opinii,

– wystąpieniach przed sadem;

-wystąpieniach przed urzędem;

– na tworzeniu projektów aktów z zakresu prawa;

Adwokat ma możliwość wykonywania swojej pracy solo lub w zespołach adwokackich. Popularne są kancelarie prawne skupiające zespół adwokatów.

Radca prawny

Prawo
Jeżeli poszukujesz doświadczonego radcy prawnego, zwróć uwagę na kancelarią Dalkowska Jeżowska ze Szczecina specjalizującą się m.in. w obsłudze prawnej firm.

O tym, na czym ma polegać praca radcy prawnego, również mówi odpowiednia ustawa z 6 lipca 1982 roku .Według definicji, którą można odnaleźć w artykule 4 podanej ustawy radca prawny świadczy klientom pomoc prawną, z tym jednak, ze nie może on pełnić roli obrońcy w sprawach karnoskarbowych bądź karnych.

Należy także zaznaczyć, że i w tym przypadku przez pomoc prawną rozumie się udzielanie porad prawnych , tworzenie opinii i projektów aktów z zakresu prawa oraz występowanie w sądach, a także urzędach. Każdy radca prawny może być zatrudniony na etacie w firmie czy przedsiębiorstwie, może również pracować prowadząc 1-osobową spółkę np. cywilną – tu ma przewagę nad adwokatem, któremu nie wolno zostawać w stosunku pracy.

Kogo więc wybrać?

Dla zainteresowanego petenta istotny jest fakt, iż wyłącznie adwokat może pełnić rolę obrońcy w sprawach karnych lub karnoskarbowych i jedynie z nim możemy podpisać umowę cywilnoprawną Radca prawny natomiast nie może pełnić takiej funkcji, w zamian za to ma prawo do występowania w sprawach rodzinnych i można z nim zawrzeć umowę o pracę.

Czy jest zatem coś, co łączy oba te zawody?

Tak – przedstawiciele obu wyżej opisanych profesji pomogą nam w sytuacjach związanych z prawem rodzinnym, administracyjnym i cywilnym. Zarówno adwokat, jak i radca prawny może nas reprezentować w sądzie, w urzędzie, przed samorządem terytorialnym itp.