ochrona danych

Jakie dokumenty są sprawdzane podczas audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji?

Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji to niezwykle skuteczne narzędzie służące do oceny bezpieczeństwa funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej. Właściwie przeprowadzony cechuje się niezależnością i bezstronnością. Jeśli audyt wykazuje nieprawidłowości w funkcjonowaniu poddawanego kontroli systemu, jednostka organizacyjna jest zobowiązana do wprowadzenia w

Czytaj więcej