Zdarzają się przypadki, w których osoba, która ma otrzymać mandat, nie zgadza się z decyzją funkcjonariusza oraz ze stawianymi mu zarzutami. W takiej sytuacji istnieje możliwość nieprzyjęcia mandatu. Jakie są konsekwencje tego czynu i kiedy można się na takie posunięcie zdecydować? Na czym polega procedura nieprzyjęcia mandatu i jak wygląda dalsze postępowanie w takiej sytuacji? Dowiedz się na ten temat więcej, aby w razie potrzeby móc skorzystać z przywileju i zawsze móc oszacować, czy w danej sytuacji na pewno się to opłaca, a kiedy jednak rozsądniej będzie zrezygnować z tego zamiaru i uniknąć tym samym jeszcze poważniejszych konsekwencji.

Kiedy można odmówić przyjęcia mandatu?

Funkcjonariusz Policji lub Straży Miejskiej ma możliwość wystawienia mandatu osobie, która złamie przepisy ruchu drogowego lub inne przepisy wynikające z obowiązującego w Polsce prawa. Osoba, która chce wystawić obywatelowi mandat, ma obowiązek:

  • przedstawić się,
  • podać swój stopień służbowy,
  • wskazać komendę, do której przynależy.

Na prośbę osoby, której funkcjonariusz chce wystawić mandat, powinien się on także wylegitymować, aby osoba przyjmująca karę miała pewność, że rzeczywiście ma do czynienia z funkcjonariuszem służb porządkowych i mandat będzie wystawiony prawomocnie i legalnie. Obowiązkiem funkcjonariusza jest także poinformowanie obywatela o tym, za jakie przewinienie zostanie mu wystawiony mandat oraz w jakiej wysokości, a także, na jakiej podstawie jest to uznane za złamanie przepisów. Czyli powinien on podać konkretny artykuł lub przepis, który został złamany. Funkcjonariusz musi również poinformować osobę zatrzymaną o tym, że nie musi ona przyjmować kary.

Nie przyjęcie mandatu polega na odmowie przyjęcia kary wystawionej przez funkcjonariusza. Należy pamiętać, aby zrobić to przed podpisaniem mandatu. Po postawieniu swojego podpisu w odpowiednim miejscu staje się on bowiem dokumentem wiążącym i jest to równoznaczne z przyjęciem kary.

Wyjątkiem są wykroczenia, przy których można odwołać się od mandatu w ciągu 7 dni nawet po jego przyjęciu.

Odmowa przyjęcia mandatu może być podyktowana faktem, że nie będziemy zgadzać się z funkcjonariuszem służb porządkowych i uważać, że jesteśmy niewinni w danej sytuacji. Może być to także spowodowane tym, że będziemy uważać, iż mandat jest zawyżony i nieadekwatny do popełnionego czynu. Należy jednak dobrze zastanowić się, czy jesteśmy w danej sytuacji wykazać swoją rację, czy jednak odmowa mandatu będzie ryzykowna. Odmówić przyjęcia mandatu możemy właściwie zawsze, jednak musimy być wtedy pewni swojej niewinności lub racji w kwestii tego, że kara pieniężna lub liczba punktów karnych na pewno jest zbyt wysoka.

Co zrobić po odmowie przyjęcia mandatu od funkcjonariusza?

Odmowa przyjęcia mandatu może nastąpić w naprawdę różnych okolicznościach. Dotyczy to nie tylko mandatów dla uczestników ruchu drogowego, ale także mandatów za popełnienie innych wykroczeń, na przykład zaśmiecania przestrzeni publicznej, niszczenia mienia lub podejrzenia o naruszenie prawa w jakikolwiek inny sposób. Jeśli zdecydujemy się już na odmowę przyjęcia mandatu, funkcjonariusz przygotuje wniosek o skierowanie do sądu rejonowego, który rozpatrzy tę kwestię i zadecyduje, po której stronie leży w tej sytuacji racja.

Należy jednak pamiętać, że jeśli sąd przyzna rację funkcjonariuszowi, to nie tylko trzeba  zapłacić mandat, ale także ponieść koszty postępowania sądowego.

Jeśli odmówisz przyjęcia mandatu i nie wiesz, jak dalej postępować oraz chcesz udowodnić swoją niewinność, której jesteś pewny, to warto zgłosić się po profesjonalną pomoc prawną ze Świdnicy. Doświadczony prawnik pomoże Ci opracować strategię działania i obrać linię obrony w sądzie oraz udzieli innych cennych wskazówek.