Pomoc wykwalifikowanego prawnika niewątpliwie okazuje się niezbędną podczas tworzenia różnego rodzaju pism urzędowych, czy sądowych pełnomocnictw.

Dzięki wsparciu doświadczonego radcy prawnego będziemy mieli pewność, iż wnoszone przez nas do sądu czy państwowego urzędu pismo będzie miało niezaprzeczalną moc prawną, oraz, że za jego pośrednictwem osiągniemy dokładnie taki skutek, jakiego oczekujemy.

W prawniczym nazewnictwie pełnomocnictwo to nic innego jak udzielenie upoważnienia osobie trzeciej do wykonania przez nią obowiązku lub powinności, tyczącej się bezpośrednio naszej osoby. W takim dokumencie określa się tak zwaną wolę mocodawcy, co do osoby i rodzaju czynności, jaki ma w danym czasie i w określony sposób wykonać. Poprawnie stworzone pełnomocnictwo daje osobie trzeciej pełne prawo do spełnienia obowiązku w zastępstwie samego mocodawcy.

Warto przy tym zaznaczyć, iż prawne pełnomocnictwo nie obciąża w żaden sposób osoby upoważnionej. Pełnomocnik ma za zadanie jedynie reprezentować nieobecnego mocodawcę lub wykonać za niego czynność, podczas gdy mocodawca nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie.

Ze względu na specyficzny charakter prawnego upoważnienia, warto podczas jego preparacji skorzystać z rady wykwalifikowanego radcy, który pomoże ściśle i dokładnie określić zasady pełnomocnictwa. Zależnie bowiem od wielu czynników, prawne pełnomocnictwa podzielić można na:
* ogólne, obejmujące wyłącznie upoważnienie do czynności, takich jak na przykład pobieranie miesięcznych opłat,
* rodzajowe wskazuje już na ściśle określoną kategorię prawnych czynności, takich jak sprzedaż lub kupno nieruchomości, czy zawieranie umów,
* szczególne dotyczy z kolei indywidualnie określonej czynności prawnej.

Pełnomocnictwo wygasa gdy:Prawo
– określa to dokument,
– mocodawca odwołuje swojego pełnomocnika,
– następuje śmierć pełnomocnika,
– dochodzi do likwidacji osoby prawnej,
– pełnomocnik zrzeka się upoważnienia,
– pełnomocnik traci zdolność do podejmowania czynności prawnych.