Jeszcze kilka lat temu klimatyzacja była urządzeniem wykorzystywanym głównie w pojazdach,  a i tam była swego rodzaju luksusem dla wybranych. Obecnie coraz trudniej znaleźć biura, w których nie ma klimatyzacji. Coraz częściej urządzenia chłodzące pojawiają się również w domach i mieszkaniach. Gdziekolwiek by się ona nie znajdowała, należy pamiętać o jej odpowiedniej konserwacji i regularnym czyszczeniu.

Czyszczenie klimatyzacji – czy można wykonać je samemu

Głównym zadaniem klimatyzacji jest obniżanie temperatury powietrza w konkretnym pomieszczeniu. Istnieje wiele różnych typów klimatyzatorów, które różnią się między sobą sposobem instalacji i wielkością. Jedne montuje się na suficie, a inne na ścianie lub podłodze. Jeszcze inne mogą być montowane pod stopami. Istnieją również klimatyzatory przenośne, które można zabrać z jednego pomieszczenia do drugiego. Niektóre modele posiadają również funkcję grzania, inne mają dodatkową funkcję oczyszczania schładzanego powietrza.

Bez względu na to, jaki klimatyzator działa w Twoim biurze, musisz koniecznie pamiętać o tym, aby regularnie przeprowadzać przegląd oraz jego czyszczenie. Brak tego typu zabiegów znacznie skraca żywotność tych urządzeń, które zapychają się od środka, mają niedrożne przewody i tym samym nie mogą w odpowiedni sposób spełniać swoich podstawowych funkcji. Zapchane klimatyzatory, nie czyszczone przez długi czas będą musiały szybko zostać wymienione.  Ponadto niewyczyszczona klimatyzacja może mieć bardzo negatywny wpływ na życie i zdrowie osób, które przebywają w pomieszczeniu, w którym ona działa.

Przegląd i czyszczenie klimatyzacji nie jest skomplikowanym procesem, jednak wymaga fachowej wiedzy i znajomości budowy poszczególnych rodzajów klimatyzatorów. Dlatego to wykonania tego procesu najlepiej zamówić specjalistyczną firmę, która posiada doświadczenie w tym temacie. Czasami zdarza się, że profesjonalni montażyści sami oferują pracę konserwacyjne wykonywane regularnie lub zapewniają okres gwarancyjny, w trakcie którego zajmują się profesjonalnym oczyszczaniem i przeglądem klimatyzatora po upływie określonego czasu.

klimatyzacja

Zadbaj o zdrowie pracowników i przestrzegaj prawa

W trakcie pracy klimatyzatora w całej instalacji oraz przede wszystkim na różnych filtrach znajdujących się wewnątrz, zbiera się kurz i różnego rodzaju grzyby i bakterie. Mają one bardzo negatywny skutek na zdrowie osób, które znajdują się w pobliżu. Schłodzone powietrze wydmuchiwane przez klimatyzację może wtedy prowadzić do wielu niebezpiecznych chorób układu oddechowego i innych schorzeń. Wpływa również negatywnie na samopoczucie i komfort pracowników przebywających w tym pomieszczeniu.

Ze względu na zdrowie swoich pracowników, przedsiębiorcy muszą pamiętać o regularnym dokonywaniu przeglądów i czyszczeniu urządzeń klimatyzujących. Fachowiec, który się tym będzie zajmował, otworzy instalację i dokładnie ją oczyści z wykorzystaniem specjalistycznych środków oraz sprawdzi, czy wszystkie przewody są drożne, a każdy z elementów jest w dobrym stanie i nie zagraża w żaden sposób życiu lub zdrowiu osób, które znajdują się w pobliżu w trakcie, gdy będzie on pracował.

Regularne czyszczenie klimatyzatorów każdego typu w pomieszczeniach biurowych jest również wymagane przez prawo. Ta kwestia jest uregulowana artykułem z Prawa Budowlanego oraz w rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku. Zgodnie z tymi dokumentami przyjmuje się, że klimatyzatory należy czyścić oraz poddawać przeglądowi technicznemu z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta. Jeśli nie jest to określone, to ten proces nie powinien być dokonywany rzadziej niż raz w roku. Nieprzestrzeganie tych przepisów grozi wysokimi karami dla pracodawcy, który w ten sposób naraża życie i zdrowie swoich pracowników na potencjalne niebezpieczeństwo.


Sprawdź firmę zajmująca się serwisem klimatyzacji w Krakowie