W każdym większym mieście znajdziemy kilka kancelarii prawnych, które zatrudniają ludzi wykazujących się doskonałą znajomością obowiązujących przepisów prawa a także różnych kruczków prawnych. Każdy prawnik specjalizuje się w innej dziedzinie prawa. Są to ludzie, którzy wykazują się doskonałą odpornością na stres, bardzo dobrze radzą sobie w nietypowych, trudnych sytuacjach. Są dobrymi strategami. Wykazują się bogatą praktyką sądową i świetną znajomością orzecznictwa sądowego. Zawód prawnika należy do zawodów zaufania publicznego.

Jak pracują prawnicy powiązani z firmami?

Prawnik z racji wykonywanego zawodu jest zobowiązany do zachowania tajemnicy adwokackiej, bez zgody klienta nie może wyjawić treści prowadzonych rozmów. Część kancelarii prawnych specjalizuje się w obsłudze prawnej różnego rodzaju spółek. Obsługa prawna spółek polega na występowaniu w imieniu klienta przed organami administracji publicznej, Sądami Administracyjnymi, Sądami Odwoławczymi, wytaczaniu powództw cywilnych lub gospodarczych z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, reprezentowaniu klienta w postępowaniach sądowych karnych, cywilnych przed różnymi instancjami, pomocy w sprawach dotyczących prawa bankowego, prawach konsumenckich i ochronie konkurencji, postępowaniach upadłościowych, naprawczych, postępowaniach reprywatyzacyjnych.

W jaki sposób prawnie obsługiwać firmy

Kancelarie zajmujące się obsługą firm charakteryzują się innowacyjnością i dostosowaniem się do potrzeb klientów, identyfikują się z klientem i oferują mu kompleksowe doradztwo prawne, Potrafią zrozumieć zarówno prawne, jak i biznesowe potrzeby swoich klientów. Wspierają prawnie klientów, którzy dopiero zakładają spółki i tych, którzy już funkcjonują na rynku, zapewniając bieżącą opiekę i rozwiązywanie problemów prawnych. Kancelarie prawne obsługujące firmy musi cechować rzetelność, zaangażowanie, szybkość i efektywność podejmowanych działań. Prawnicy, dzięki swojemu wieloletniemu, bogatemu doświadczeniu są w stanie pomóc obsługiwanej firmie w najtrudniejszych sprawach spółki a także mogą pomóc wyeliminować ewentualne zagrożenia. Prawnicy specjalizujący się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych pomogą nie tylko przy standardowej, bieżącej obsłudze prawnej, przy przygotowywaniu i podpisywaniu umów różnych kontraktów, ale również w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, w sprawach związanych z opracowywaniem i przygotowywaniem projektów umów dzierżawy czy najmu nieruchomości, służą doradztwem przy nabywaniu nieruchomości, przygotują umowy przedwstępne nabycia nieruchomości, pokierują fuzjami i przejęciami podmiotów gospodarczych i wiele innych.

Nie każda prowadzona sprawa wymaga osobistej wizyty prawnika w obsługiwanej firmie. Jest także możliwa wymiany dokumentów związanych z prowadzonymi sprawami w formie elektronicznej, oczywiście przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń informatycznych. Szczegółowy zakres obowiązków określa zawarta umowa pomiędzy spółka a kancelarią prawną. Większe korporacje zazwyczaj podpisują z kancelariami długoterminowe umowy na obsługę prawną.