Język niemiecki w biznesie liczy się coraz bardziej, jest stawiany obok języka angielskiego jako najbardziej pożądany na polskim rynku[1]. Może się okazać, że współpraca z zagraniczną firmą wymaga znajomości języka na bardzo wysokim poziomie. Potrzebna jest specjalistyczna wiedza i terminologia z zakresu prawa i finansów, którą zwykły tłumacz może posiadać w ograniczonym stopniu. Jeżeli sytuacja wiąże się z przetłumaczeniem dokumentów urzędowych, prawniczych, konieczna będzie pomoc tłumacza przysięgłego.

Wejście na rynek niemieckojęzyczny

W szczególności wymagającym rynkiem dla polskiego przedsiębiorcy będą kraje, gdzie językiem urzędowym jest niemiecki. Są to Niemcy, Austria, Szwajcaria, ale również w Belgia, Luksemburg czy Lichtenstein. Wrocławska firma Yellow Centrum Języków Obcych oferuje wysokiej jakości usługi tłumacza przysięgłego, który przygotuje przekład w pełni zrozumiały dla niemieckojęzycznego partnera biznesowego. Jeżeli jest to firma deweloperska, będzie potrzebna znajomość prawa budowlanego i tłumaczenia dokumentów inwestycyjnych.

Jeśli mamy do czynienia z działalnością opartą na produkcji, tłumacz przysięgły opracuje karty technologiczne, przygotuje odpowiednią dokumentacje techniczną lub opisze specyfikację produktu. Jego atutem jest bardzo dobra znajomość kultury niemieckojęzycznej, co daje dodatkowe wsparcie przy działalności marketingowej. Gdy zaistnieje potrzeba pośredniczenia w zatrudnianiu polskich pracowników w krajach niemieckojęzycznych, tłumacz przysięgły zweryfikuje oraz przygotuje umowy partnerskie, kontraktowe. Możliwe, że przy współpracy konieczne będzie opracowanie pism urzędniczych, związanych z opłatą skarbową, z akcyzą lub opodatkowaniem.

Tłumacz przysięgły może sporządzać, przekładać oraz opracowywać przygotowane przez inne osoby, pisma tego typu, a także nadzorować przebieg dokumentacji w postępowaniu administracyjnym. Tłumaczone pisma uwierzytelnia zatwierdzoną przez polskiego Ministra Sprawiedliwości pieczęcią, czego nie może uczynić zwykły tłumacz.

Obsługa niemieckojęzycznego przedsiębiorcy w Polsce

Usługa tłumacza przysięgłego okazuje się również niezastąpiona, jeśli polska firma zajmuje się sprowadzaniem produktów, pochodzących z niemieckiej produkcji. W przypadku branży transportowej, tłumacz przetłumaczy specyfikację techniczną lub dokumenty rejestracyjne pojazdu. W przypadku branży morskiej, przełoży zgodnie z oryginałem dokumentację techniczną, dotyczącą produkcji i obsługi zamówień okrętowych, stoczniowych lub rynku on- lub offshore.

Jeżeli usługa dotyczy obsługi niemieckiej sieci usług handlowych, tłumacz przysięgły weryfikuje i przygotowuje przekład kontraktu czy umowy partnerskiej, tłumaczy specyfikację produktu. Yellow posiada długoletnie doświadczenie w zatrudnianiu tłumaczy przysięgłych, reprezentujących ogromną wiedzę specjalistyczną z każdej branży. Jeżeli do tego potrzebna jest weryfikacja majątkowa, statusu prawnego danej firmy, tłumacz przysięgły przygotowuje dokumentację, którą można złożyć w placówce bankowej czy odpowiednim urzędzie, do którego została skierowana prośba.

język pisany niemiecki

Postępowania sądowe i administracyjne

Wszelka dokumentacja sądowa, wymagająca tłumaczenia z języka niemieckiego, powinna zostać skierowana do tłumacza przysięgłego. Jeżeli dotyczy to prowadzenia sprawy sądowej, w której wymagane są dokumenty z zakresu ustanowienia pełnomocnictwa, apelacji, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowniczego, czy nawet z przeprowadzonej lustracji, tylko tłumacz przysięgły posiada do tego odpowiednie kwalifikacje i wymagane uprawienia. Jeżeli sytuacja wymaga tłumaczenia ustnego, należy szukać odpowiedniego biura języków obcych, które świadczy tego typu usługi.

W Yellow można zamówić usługę tłumacza przysięgłego, który będzie bezpośrednio brał udział w spotkaniu u notariusza czy reprezentował klienta w Urzędzie Stanu Cywilnego. Również wszelkie dokumenty administracyjne wydawane w Urzędzie Stanu Cywilnego, typu odpisy aktów urodzenia czy zgonów, zaświadczenia o stanie cywilnym, mogą być tłumaczone i poświadczone tylko przez tłumacza przysięgłego.

Urzędowe pisma tylko w języku polskim

Wszelkie dokumentacje urzędowe, które są oryginalnie wydane w języku niemieckim, w Polsce muszą zostać obligatoryjnie przetłumaczone na język polski. Tylko dokumenty sporządzone przez tłumacza przysięgłego są wiążące i mogą zostać przedłożone w polskich instytucjach legislacyjnych. Procedura prawna nie dopuszcza i odrzuca tłumaczenia, które nie spełniają tego wymogu.

W zależności czy polska firma chce wejść na rynek niemieckojęzyczny bądź sprowadza produkty pochodzenia niemieckiego do Polski, pośredniczy w zatrudnianiu pracowników, będzie się zmierzać się z procedurami prawnymi czy dyrektywami, sporządzonymi w języku niemieckim. Należy o tym również pamiętać i w opisanych sytuacjach zwrócić się do odpowiedniego biura tłumaczeń przysięgłych.