Tworzenie wizerunki firmy nie należy pozostawiać losowi lub przypadkowym osobom. Nic więc dziwnego, że pracodawcy coraz chętniej poszukują odpowiednich pracowników, zamieszczając coraz to nowe ogłoszenia pod hasłem „praca specjalista PR” . Specjalista ds. PR to, mówiąc krótko, osoba odpowiedzialna za budowanie spójnego i jak najlepszego wizerunku danej firmy, zwłaszcza w oczach jej klientów, wspólników oraz mediów.

Pracodawcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wiele zależy od osoby na stanowisku specjalisty ds. PR, dlatego wymagania stawiane kandydatom bywają dość wysokie. Jeśli chodzi o kwestie formalne to bardzo ważne jest wyższe wykształcenie na takim kierunku jak dziennikarstwo, marketing, nauki społeczne czy politologia), warunkiem koniecznym jest też biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego (głównie angielskiego), a także dobra znajomość obsługi komputera. W zasadzie z wymogów formalnych to by było tyle, lecz pracodawcy zwracają uwagę także na inne kwestie. Przede wszystkim chodzi tu o dysponowanie praktyczną i usystematyzowaną wiedzą z zakresu public relations oraz życia biznesowego i społecznego. Istotnym warunkiem jest też tzw. „lekkość pióra”, a więc umiejętność szybkiego tworzenia odpowiedniego rodzaju treści z wykorzystaniem technik PR. Dla pracodawców ważne są ponadto takie cechy charakteru, jak komunikatywność, odporność na stres, doskonała organizacja pracy, logiczne myślenie, elokwencja czy miła aparycja.

PR

Praca na stanowisku specjalisty PR może być ciekawym wyzwaniem, jeśli podejmie się ją w ciekawej i dynamicznej firmie. Istnieje wiele agencji PR na rynku od dziesiątek lat. Ich celem jest dążenie do rozwoju swoich klientów – małych i średnich firm. Poprawa efektywności biznesowej odbywa się między innymi za pomocą takich metod jak Cloud Computing, racjonalizowanie budżetu przeznaczonego na IT, a także innych metod odpowiednio dostosowanych do potrzeb każdego klienta. Agencja PR to przede wszystkim profesjonalne pozyskiwanie dofinansowań dla rozwoju firm, doradztwo biznesowe i informatyczne.