Przedsiębiorstwa działające na rynku krajowym oraz europejskim w dużej mierze przyczyniają się do emisji niebezpiecznych gazów cieplarnianych. Zgodnie z nowymi normami w Polsce, organizacje muszą podjąć konkretne kroki, mające na celu ich znaczną redukcję. W jaki sposób mogą to osiągnąć?

Zmiany klimatyczne są odczuwalne na całym świecie. Pojawienie się ekstremalnych zjawisk pogodowych w miejscach, w których do tej pory nie występowały, w postaci fali upałów, ulewnych deszczy prowadzących do powodzi czy osunięcia ziemi to wystarczający dowód na to, że klimat się zmienia. Konieczne jest zatem podjęcie działań, mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Gazy cieplarniane – co należy o nich wiedzieć?

Gazy cieplarniane, inaczej GHG, to gazy, które przepuszczają większość promieniowania słonecznego, które dociera do Ziemi. Jednocześnie gazy cieplarniane pochłaniają odbijane przez powierzchnię Ziemi promieniowanie długofalowe, absorbując je i przyczyniając się tym samym do zwiększenia efektu cieplarnianego.

Do efektu cieplarnianego w wyniku dużego stężenia gazów cieplarnianych w ogromnej mierze przyczyniają się czynniki naturalne – jak pożary lasów, erupcje wulkanów. Jednak największy wpływ na zachodzące zmiany klimatyczne ma człowiek. Znajdujące się w atmosferze gazy cieplarniane prowadzą nie tylko do zmian klimatycznych, ale również do wzrostu poziomu mórz. W całym procesie dochodzi także do utraty różnorodności biologicznej ze względu na wyższy poziom zakwaszenia oceanów.

Wyróżniamy sześć gazów cieplarnianych:

  • dwutlenek węgla,
  • podtlenek azotu,
  • metan,
  • perfluorowęglowodory,
  • fluorowęglowodory,
  • sześciofluorek siarki.

Aby zatem zapobiec zmianom klimatycznym, Unia Europejska zobowiązała się do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. W efekcie wszystkie państwa członkowie UE, w tym również Polska, zobowiązała się między innymi do redukcji gazów cieplarnianych.

Normy emisji gazów cieplarnianych w Polsce

Emisja gazów cieplarnianych prowadzi do nieodwracalnych szkód, które mogą doprowadzić do zupełnej zmiany klimatu. Większość wytwarzanych gazów cieplarnianych to efekt zachodzących procesów energetycznych. Przyczynia się do tego spalanie paliw przez gospodarkę, które wynosi niemal 80 procent. Jednak do emisji gazów cieplarnianych przyczyniają się także procesy przemysłowe w całym łańcuchu dostaw (wynoszące one aż 6 procent).

Współcześnie to nie tylko rządy są odpowiedzialne za redukcję emisji gazów cieplarnianych, ale również właściciele przedsiębiorstw w każdym sektorze polskiej gospodarki. Wprowadzenie nowych norm wymusiło niejako na przedsiębiorcach dostosowanie się do nich i wprowadzenie konkretnych działań, które pozwolą im znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla i innych gazów do atmosfery.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w organizacji

Przedsiębiorstwa mogą podjąć szereg działań, które pozwolą im na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Muszą się jednak dostosować do wymogów europejskich. Redukcja emisji gazów cieplarnianych przez organizacje skupia się przede wszystkim na:

  • zmianie w systemie zarządzania wpływem na klimat poprzez obliczenie i weryfikację ilości produkowanego śladu węglowego,
  • zmianie efektywności energetycznej poprzez inwestycję w energooszczędne maszyny i korzystanie ze źródeł energii odnawialnej,
  • optymalizacji transportu i logistyki.

Pomocna w kontroli nad emisją gazów cieplarnianych jest norma ISO 14064-3. Dzięki certyfikacji ISO 14064 organizacje mają dobrowolną możliwość monitorowania, a następnie raportowania emisji GHG przez przedsiębiorstwo. Dzięki temu sprawniej mogą obliczyć produkowany ślad węglowy i zarządzać nim zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Audyt ISO 14064, obejmujący trzy sektory, wspomaga weryfikację dotychczasowej emisji.

Wdrożenie międzynarodowej normy ISO 14064 zwiększa kontrolę nad emisją gazów cieplarnianych oraz pomaga wprowadzenie działań mających na celu jej redukcję. Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na certyfikację zwiększają swoją wiarygodność na światowym rynku, zwiększając konkurencyjność. Jednocześnie łatwiej jest im dostosować się do obowiązujących norm.

Firmy, które w ramach swojej działalności dążą do ochrony środowiska, muszą przede wszystkim ograniczyć emisję dwutlenku węgla poprzez modernizację we wszystkich sektorach łańcuchach dostaw. Jednocześnie tam, gdzie jest niemożliwa redukcja emisji, konieczne będzie wprowadzenie rekompensaty. Efektem certyfikacji ISO 14064 organizacje będą miały większą swobodę w handlowaniu emisjami GHG. Oprócz tego zdobędą wszystkie narzędzia niezbędne do obliczania, zarządzania i raportowania emisji gazów. Dzięki temu z łatwością opracują i wdrożą nowe strategie.