W dzisiejszych czasach obiekty budowlane projektuje się tak, aby zużywały jak najmniej energii oraz zasobów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania. Zależnie od wykorzystanych technologii budynki są mniej lub bardziej podatne na zużycie energii oraz produkcję szkodliwych substancji, które lądują w atmosferze. Dążąc do oszczędności, warto zainteresować się kwestią termomodernizacji i możliwych z jej tytułu udogodnień, natomiast pierwszym krokiem będzie wykonanie audytu energetycznego budynku, aby odpowiednio zaklasyfikować możliwe zmiany w pozyskiwaniu energii do budynku.

Audyt energetyczny budynku – co to takiego?

Kontrola energetyczna budynku to przede wszystkim swego rodzaju ekspertyza, która pozwala sprawdzić czy parametry techniczne i ekonomiczne prac, które zostały przeprowadzone w ramach termomodernizacji spełniają swoją funkcję i rzeczywiście prowadzą do zmniejszenia zapotrzebowania cieplnego budynku. Celem audytu energetycznego jest ścisłe określenie zaleceń, które należałoby wykonać, aby zoptymalizować zapotrzebowanie cieple budynku, jak i zredukować do minimum koszty, które wynikają z potrzeby jego ogrzewania. Warto zaznaczyć, że audyt energetyczny jest niezbędny w przypadku chęci uzyskania premii termomodernizacyjnej w ramach projektu krajowego bądź unijnego.

Audyty obejmują analizę wszystkich elementów w budynku związanych ze zużyciem energii. Są to między innymi:

  • okna,
  • instalacje grzewcze,
  • instalacje wentylacyjne,
  • klimatyzacje,
  • oświetlenie.

Jak wygląda przeprowadzenie audytu energetycznego w budynku?

Audyt dzieli się na dwa rodzaje – wstępny oraz szczegółowy. Audyt wstępny określa się na podstawie rozmów z właścicielami budynku oraz analizie jego planów. Dzięki temu można określić opłacalność oraz wstępny kosztorys prac, które mogą zostać przeprowadzone. Krótko mówiąc audyt podstawowy określa opłacalność przeprowadzania prac modernizacyjnych w budynku. Po dokonaniu podstawowej kalkulacji wykonuje się audyt szczegółowy – ale tylko w przypadku kiedy podjęta zostanie decyzja o opłacalności przeprowadzania dalszych prac. Na szczegółowym etapie proponowane są określone rozwiązania, które mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania cieplnego budynku. Określa się też rodzaj urządzeń, które mogą zostać zamontowane bądź wymiany starszych modeli na nowsze – bardziej ekologiczne. Jednak za najważniejszą rzecz uznaje się izolację budynku poprzez jego ocieplenie tak aby jak najmniej ciepła było oddawane przez ściany na zewnątrz. Jednym słowem audyt przeprowadza się w celu poprawienia termoizolacji i wydajności energetycznej budynków.

nowoczesny budynek

Kto może przeprowadzić audyt energetyczny?

Przeprowadzany jest przez wykwalifikowanego audytora bądź doradcę energetycznego. Są to głównie osoby z wykształceniem energetycznym, budowniczym oraz po wielu kursach dotyczących audytingu energetycznego. Listę autoryzowanych audytorów można znaleźć w internecie na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Ważne jest, aby osoba przeprowadzająca audyt miała kompleksową wiedzę na temat termomodernizacji oraz wykorzystania danych rozwiązań, jak i materiałów podczas przeprowadzania prac termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych oraz publicznego użytku.

Czy warto przeprowadzić audyt energetyczny?

W wielu przypadkach audyt energetyczny budynku może okazać się koniecznością – szczególnie wtedy, kiedy pojawia się chęć złożenia wniosku o premię termomodernizacyjną, którą może przyznać dana gmina ze środków krajowych bądź nawet ze środków płynących z Unii Europejskiej. Przeprowadzenie audytu daje też pewność, że prace, które zostaną wykonane, aby zmniejszyć zużycie energii i utratę ciepła przez budynek, będą odpowiednio zaplanowane oraz materiały, które zostaną użyte będą należytej jakości. Warto też pamiętać, że profesjonalny audytor pomoże dokonać wyboru podczas wymiany np. pieca na gazowy czy nawet określić sposób, w jaki budynek powinien zostać zaizolowany. Często sama wymiana okien nie daje oczekiwanych efektów. Dlatego profesjonalny audytor zapoznając się z dokumentacją techniczną budynku jest w stanie precyzyjnie określić opłacalność, a niekiedy konieczność wykonania prac termomodernizacyjnych w budynkach. Kierując się zdrowym rozsądkiem oraz dbając o środowisko warto wybrać pomoc doradcy energetycznego.