Hydraulik, to dziś osoba kojarzona przede wszystkim z wykonywaniem prac związanych z rurami, przewodami i różnymi instalacjami. Każdy z nas, na pewno przynajmniej kilka razy zetknął się z usługami hydraulików. Dobrze znaną nazwą tego zawodu jest monter instalacji sanitarnych.

Do zadań hydraulika należą:

  • Montaż, naprawa oraz przeprowadzenie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych.
  • Odpowiedzialność za prawidłowy wybór wszystkich narzędzi oraz elementów, z jakich składa się instalacja.
  • Właściwy montaż wraz z ekipą techniczną.
  • Kontrolowanie i dokonywanie przeglądów rur.

Narzędzia, jakie stosowane są podczas powyższych czynności, hydraulicy wybierają, biorąc pod uwagę przede wszystkim typ prac. Najczęściej spotykane narzędzia i urządzenia, które ułatwiają prace, to między innymi wiertarki, szlifierki kątowe, klucze hydrauliczne oraz gwinciarki i inne. W znacznej większości przypadków, hydraulik posiada swoje własne narzędzia. Rzadko możemy spotkać się z sytuacją, w której to klient udostępnia swoje narzędzia.

Jak zostać hydraulikiem

Obecnie, aby podjąć dobrze płatną i rozwojową pracę, należy mieć nie tylko odpowiednie wykształcenie czy kwalifikacje, ale i doświadczenie. Dzisiaj liczą się przede wszystkim studia, ocena z egzaminu końcowego oraz odbyte praktyki i ich opis. Warto jednak dodać, że nie we wszystkich zawodach, studia są wymagane. Nie każdy po skończeniu szkoły średniej decyduje się na studiowanie, by dopiero po 3 czy 5 latach móc rozpocząć pracę w zawodzie. Wciąż dużo osób jako alternatywę wybiera szkołę zawodową. Aby zdobyć fach, który umożliwi nam podjęcie pracy w charakterze hydraulika, należy skończyć szkołę zawodową. W wielu większych miastach można składać podania do szkół, w których wybierzemy konkretną dziedzinę. W ten sposób stajemy się specjalistami w konkretnej dziedzinie.

Podstawową zaletą szkół zawodowych jest możliwość wyuczenia się zawodu w zaledwie kilka lat. Dodatkowo, od razu po skończeniu szkoły, można wykonywać zawód hydraulika. W przeciwieństwie do studiów – osoby, które wybierają popularną ‘’zawodówkę’’ zamiast uczelni, wchodzą na rynek pracy wcześniej i są najczęściej lepiej przygotowani.

Ryzyko pracy hydraulika

Osoby wykonujące zawód hydraulika, muszą mieć duże doświadczenie, kwalifikacje oraz uprawnienia i skończone kursy po to, by móc w sposób w pełni bezpieczny wykonywać obowiązki. Jednak fizyczna praca związana z instalacjami, niesie za sobą pewne ryzykowne czynniki.

Są one podzielone na:

  • Fizyczne,
  • Chemiczne,
  • Psychofizyczne.

Pierwsze z nich dotyczą uszkodzenia ciała. W warunkach, w jakich pracują hydraulicy, można być narażonym na zbyt ostre lub słabe światło, możliwość poślizgnięcia się, uderzenia o kanty oraz o ostre krawędzie. Dodatkowo, ryzyko takie obejmuje upadek, spadające przedmioty i powstanie pożaru. Z chemicznych czynników wymienia się negatywne i często bardzo groźne działanie specyfików chemicznych i detergentów – np. do udrażniania rur. Aspekty psychofizyczne ściśle wiążą się ze stresem oraz z obciążeniem statycznym.

Podsumowanie

Z pracą hydraulika wiąże się spore ryzyko – sama profesja polega na fizycznej pracy, często w niezbyt bezpiecznych warunkach. Pomimo tego, zawód ten ma wiele plusów. Oprócz tego, iż bardzo szybko można się go wyuczyć, należy dodać, że pracownicy mający ten fach są wciąż poszukiwani. Hydraulik może więc zawsze liczyć na możliwość zatrudnienia. Poza tym, zarobki hydraulików są wysokie, co należy bezsprzecznie do zalet.


Artykuł powstał we współpracy z  Pogotowiem Hydraulicznym z województwa Pomorskiego  – http://hydropogotowie.pl/