W obecnych czasach bardzo dużo mówi się o wzroście świadomości konsumentów żywności. Zwracają oni uwagę na zdrowe i dobrej jakości produkty, które trafiają na ich stół. Ogromną rolę odgrywa również miejsce pochodzenie konkretnych produktów spożywczych oraz dokładna analiza składu. Nic zatem dziwnego, że producenci żywności, pragnąc utrzymać swoje towary na wysokim poziomie, robią wszystko, aby zachęcić potencjalnych klientów do zakupu ich produktów.

Z pomocą przychodzą tutaj różnego rodzaju certyfikaty i standardy, które nie tylko pozwalają na utrzymanie wysokiej jakości upraw i produkcji. Przede wszystkim wdrażanie standardów wzbudza większe zaufanie wśród klientów zwracających uwagę na pochodzenie i skład produktów. W związku z tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności opracowano normy z zakresy kontroli higieny zobowiązujące rolników, przetwórców, producentów oraz sprzedawców do maksymalnej ochrony towaru.

Spełnienie warunków opracowanych w standardach to gwarancja utrzymania bezpieczeństwa dla produktów żywnościowych na każdym etapie łańcucha dostaw.

Certyfikat GlobalGap – czym jest?

Jednym ze standardów, który wspiera ochronę i gwarantuje bezpieczeństwo żywności na każdym etapie jego produkcji, aż do momentu pojawienia się na stole konsumenta, jest standard GlobalGap.

System GlobalGap obejmuje cały proces produkcji rolniczej. Jego powstanie doprowadziło do standaryzacji oraz określenia wyraźnych procedur dla Dobrych Praktyk Rolniczych. W efekcie udało się wzbudzić zaufanie wśród konsumentów zwracających uwagę na bezpieczeństwo i jakość żywności.

Wprowadzenie systemu GlobalGap umożliwiło także rozwinięcie handlu globalnego. Standaryzacja procedur dla wszystkim krajów w normie GlobalGap skupiła się nie tylko na bezpieczeństwie żywności, ale również na innych aspektach mających wpływ m.in. na środowisko naturalne. W normie usystematyzowano kwestie bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, a także sposobu chowu zwierząt tak, aby wiodły one spokojne życie.

Standard GlobalGap w dużym stopniu skupia się na wszystkich najważniejszych kwestiach związanych z rolnictwem. Zwłaszcza na takich tematach jak rolnictwo zintegrowane, wymagania higieniczne podczas magazynowania oraz pestycydy.

Jakie firmy powinny uzyskać certyfikat GlobalGap?

O certyfikację GlobalGap powinni starać się producenci rolni, właściciele gospodarstw rolnych oraz zakładów przetwórczych. To właśnie branża rolnicza odgrywa ogromną rolę w dostarczaniu produktów spożywczych, na których uwagę skupiają potencjalni konsumenci. Uzyskanie certyfikatu wzbudza zaufanie, a jednocześnie jest gwarancją tego, że produkty spożywcze są bezpieczne oraz wysokiej jakości.

zbiory

Certyfikat GlobalGap można uzyskać na dwa sposoby – samodzielnie bądź w większym gronie. Standard najłatwiej jest wdrożyć w spółdzielniach rolniczych. Aczkolwiek wielu przedsiębiorców stara się o jego uzyskanie na własny rachunek.

Jak wygląda proces certyfikacji standardu GlobalGap

O certyfikację standardu GlobalGap najczęściej starają się producenci i dostawcy świeżych owoców i warzyw, gdyż jest to dokument wymagany przez duże sieci handlowe, z którymi współpracują. Sama certyfikacja skupia się na kilku filarach:

  • zapewnieniu bezpieczeństwa żywności,
  • dobrostanie zwierząt,
  • zintegrowanym zarządzaniu uprawami,
  • systemie zarządzania jakością.

Przedsiębiorcy, którzy pragną uzyskać certyfikat GlobalGap w pierwszej kolejności powinni sprawdzić czy spełniają wszystkie warunki (dokładna analiza dokumentów oraz list kontrolnych). Następnie konieczne jest zgłoszenie się do jednostki certyfikującej, która posiada uprawnienia do przyznania akredytacji i tak zarejestrować swoją działalność. Przedsiębiorca powinien również dokonać samooceny podejmowanych do tej pory kroków i na podstawie listy kontrolnej wprowadzić modyfikację systemów zarządzania jakością.

Jednostka certyfikująca przed wdrożeniem normy przeprowadza szczegółowy audyt. Jeśli uzyska on pozytywny wynik – przyznawany jest certyfikat. Warto pamiętać, że jest on ważny przez rok czasu.

Szkolenia z wdrażania standardu GlobalGap

Szkolenia z wdrażania standardu GlobalGap to doskonały pomysł dla pracowników, którzy będą odpowiedzialni za jego wprowadzenie do przedsiębiorstwa oraz prowadziły późniejszą kontrolę wszystkich stawianych w normie wymogów.

Dodatkowo obiektywna i niezależna ocena zewnętrznej jednostki pozwoli na lepsze przygotowanie swojej firmy do audytu prowadzonego przez dział akredytacji, co pozwoli na jego pozytywne przejście i otrzymanie certyfikatu. Profesjonalne szkolenie z wdrażania standardu GlobalGap jest zatem kluczowe dla przedsiębiorstw, pragnących posługiwać się znakiem GNN (GlobalGap Numer), identyfikującym niemal wszystkie farmy hodowlane, producentów, dostawców, a także przetwórców.