Uznanie ojcostwa względem dziecka nie jest w obecnych czasach rzadką praktyką. Polacy często starają się o taki dokument w chwili, kiedy ich ojcostwo nie jest oczywiste, czyli kiedy w chwili poczęcia i porodu, rodzice dziecka nie są małżeństwem. Wtedy warto złożyć odpowiedni wniosek, lecz co powinien zawierać i do kiedy można go złożyć?

Kiedy potrzebne jest złożenie wniosku o uznanie ojcostwa?

Wniosek o uznanie ojcostwa jest konieczny w chwili, gdy dziecko urodziło się 300 dni po ustaniu małżeństwa, unieważnienia go bądź orzeczenia separacji. Trzeba także złożyć odpowiedni dokument w chwili kiedy nie minęło 300 dni od zakończenia małżeństwa, a matka dziecka wstąpiła w kolejny związek małżeński. Uznanie ojcostwa jest również konieczne, kiedy domniemany ojciec dziecka chce domagać się praw względem małoletniego, a matka w akcie urodzenia dziecka wpisała w stosownej rubryce „ojciec nieznany”. Wniosek warto złożyć przed porodem – wtedy mamy pewność, że ojciec dziecka będzie miał pełne prawo do informacji i decydowania o nim, w chwili niedyspozycji matki. Nie jest to jednak konieczne.

Pomoc prawna Wrocław

Co powinien zawierać wniosek o uznanie ojcostwa?

W przypadku ustalenia ojcostwa sądownie należy sporządzić odpowiedni dokument. Pozew powinien zawierać wskazanie sądu, do którego wniosek został skierowany, wymienienie obu stron postępowania zarówno powoda, jak i pozwanego wraz z miejscem zamieszkania i numerem PESEL, żądanie ustalenia przez sąd, iż wskazany mężczyzna jest ojcem dziecka, uzasadnienie oraz wymienienie dowodów, jakie można przeprowadzić na rozprawie, odręczny podpis wnoszącej pismo, a także wymienienie załączników. Oprócz tego można dołączyć wniosek o nadanie dziecku nazwiska ojca, przyznanie dziecku alimentów od ojca, pozbawienie władzy rodzicielskiej przez ojca, a także zasądzenie kosztów procesu po stronie ojca. Jeżeli wniosek będzie niekompletny, może zostać odrzucony. W takiej sytuacji może się przydać pomoc prawna. Wrocław to jedno z miast, które ma wielu prawników specjalizujących się w prawie rodzinnym.

Kiedy i do kiedy należy złożyć wniosek o uznanie ojcostwa?

Wniosek o uznanie ojcostwa jest możliwy jeszcze przed narodzinami dziecka. W takim przypadku zarówno matka, jak i ojciec dziecka muszą pojawić się w urzędzie stanu cywilnego wraz z dowodem tożsamości. Dodatkowo matka musi mieć zaświadczenie od lekarza, że jest w ciąży bądź mieć przy sobie kartę ciąży. W obecności urzędnika mężczyzna oświadcza, że jest ojcem dziecka, a matka to potwierdza. Uznanie dziecka może nastąpić także w sytuacji po narodzinach dziecka, podczas przygotowywania aktu urodzenia. Można także ubiegać się o uznanie ojcostwa w sytuacji, gdy dziecko zostało poczęte za pomocą metody in vitro. Jest to skuteczne, gdy dziecko urodziło się w ciągu 2 lat od dnia, w którym mężczyzna przyznał się do dziecka. Procedurę można dokonać także w ciągu 6 miesięcy po śmierci dziecka, a nawet dzień, w którym osiągnęłoby pełnoletniość.

W przypadku żyjącego dziecka, można starać się o uznanie ojcostwa do momentu osiągnięcia przez niego 18 r.ż., zaś dziecko może samodzielnie wnieść wniosek w każdym czasie.

Gdzie się składa wniosek o ustalenie ojcostwa?

Wniosek o ustalenie ojcostwa można złożyć w urzędzie stanu cywilnego lub w Wydziale Rodzinnym we właściwym Sądzie Rejonowym. Jeżeli ojciec dziecka przebywa za granicą, wtedy o uznanie ojcostwa może się ubiegać w siedzibie polskiego konsulatu. W sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy życie dziecka, matki bądź domniemanego ojca jest zagrożone, można formalności dokonać przed innymi instytucjami np. poprzez sporządzenie protokołu za pomocą złożenia oświadczeń przez notariusza lub przed włodarzem danej miejscowości (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Co więcej, uznać dziecko w kryzysowej sytuacji można również przed starostą, marszałkiem województwa, sekretarza gminy bądź powiatu.

Pomoc prawna Wrocław

Ustalenie ojcostwa zachodzi wówczas, gdy sytuacja prawna ojca i dziecka nie jest jasna. Domniemany ojciec i matka powinni złożyć stosowny dokument w urzędzie stanu cywilnego, w konsulacie bądź w sądzie. Aby zapewnić sobie powodzenie w sytuacji, warto skonsultować się z adwokatem, który pomoże przejść przez procedurę.