Zasady BHP w przedsiębiorstwach są naprawdę bardzo istotna, ponieważ wpływają na komfort pracy wszystkich pracowników. Czasem jednak zalecenia i przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy nie są we właściwy sposób przestrzegane, ponieważ pracownicy nie posiadają odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. Aby temu zaradzić, przeprowadza się różnego rodzaju szkolenia, w tym szkolenia wstępne. Czym są te szkolenia, na jakie etapy są dzielone i jakie przynoszą korzyści? Tego dowiemy się poniżej.

Co to jest szkolenie wstępne?

Jest to rodzaj nauki przeprowadzany, jak mówi nazwa, na wstępie, czyli na samym początku pracy, zanim jeszcze przystąpi się do wykonywania obowiązków. Szkolenie wstępne dzieli się na instruktaż ogólny i stanowiskowy. Ten drugi jest zazwyczaj dłuższy, ponieważ trwa od 8 do 11 godzin (w godzinach pracy pracownika) i jest związany z indywidualnym podejściem do pracy na danym stanowisku. Natomiast instruktaż ogólny to szkolenie, które właściwie rozpoczyna cały proces nauki w zakresie BHP i to jemu przyjrzymy się bardziej.

Czym jest instruktaż ogólny?

Ten etap szkolenia wstępnego odnosi się do ogólnej wiedzy z zakresu BHP oraz pierwszej pomocy. Trwa on zazwyczaj dużo krócej niż instruktaż stanowiskowy, ponieważ maksymalnie 3 godziny i ma formę zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych takich jak prezentacje czy ankiety ewaluacyjne.

Po co przeprowadza się instruktaż ogólny?

Ktoś mógłby powiedzieć, że przeprowadzanie szkoleń z zakresu podstawowych informacji o BHP jest marnowaniem czasu pracowników, gdyż mniej więcej każdy tę wiedzę posiada. Jest to jednak bardzo lekceważące myślenie i nieraz pracownicy również mają podobny stosunek do samych kwestii bezpieczeństwa pracy. Szkolenie ma więc na celu uświadomić, zwiększać świadomość i doszkalać pracowników, by znacznie zwiększyć komfort ich pracy i zmniejszyć ryzyko jakichkolwiek wypadków.

Kto może przeprowadzać instruktaż ogólny?

Mimo że wiedzę tę posiada każdy, to jednak do przeprowadzania szkolenia wstępnego, a co za tym idzie, instruktażu ogólnego potrzebne są pewne kwalifikacje. Dlatego też mogą je przeprowadzać osoby takie jak:

  • Pracownicy służby BHP w danej firmie
  • Osoby z zewnątrz, które systematycznie sprawdzają stan bezpieczeństwa
  • Pracodawca dodatkowo przeszkolony w służbie BHP (jeśli zatrudnia do 50 pracowników)
  • Pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający wiedzę z programu instruktażu ogólnego
  • Specjaliści z firmy zewnętrznej zatrudnionej przez pracodawcę

Nie może to być więc każdy, kto tylko posiada minimalną wiedzę z zakresu BHP. Aby posiadać uprawnienia do przeprowadzania szkoleń, należy szkolić się samemu i systematycznie odświeżać wiedzę z tej dziedziny. Dlatego też najlepiej skorzystać z pomocy firm. Jedną z nich jest np. zespół szkoleniowy Wojciecha Surmy oferujący najlepsze kursy BHP we Wrocławiu oraz innych miastach w Polsce.

Kto musi przejść go przejść?

Według rozporządzeń Ministra Pracy, szkolenie wstępne BHP musi przejść każdy nowo zatrudniony pracownik, student oraz uczeń odbywający praktykę i to przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków. Wyjątkiem są jedynie osoby, które zmieniły pracę z podobnego stanowiska w okresie 30 dni.

Jak wygląda instruktaż ogólny?

Ta część szkolenia jest wstępem do dalszych szkoleń stanowiskowych czy okresowych. Posiada ona szczegółowy plan, który tworzy osoba przeprowadzająca szkolenie lub zewnętrzny specjalista BHP zatrudniony przez pracodawcę w tym celu. Musi on być również adekwatny do rodzaju danej firmy, a wszystkie materiały szkoleniowe powinny być zgodne z firmowym regulaminem i ogólnymi zasadami BHP w zakładzie.

bhp

Jak sama nazwa wskazuje, jest to instruktaż, czyli przekazywanie wiedzy w jak najbardziej przystępny dla pracowników sposób. Podczas tych 3h muszą oni poznać wszystkie zasady firmy, rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych, działanie w trakcie sytuacji kryzysowych, ale również przećwiczyć udzielanie pomocy czy ogólną ewakuację z budynku.

Warto też dodać, że podczas szkolenia należy szczegółowo udokumentować jego przebieg na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP na podstawie wymogów rozporządzeń Państwowej Inspekcji Pracy.

Podsumowanie

Widać więc, że szkolenia z zakresu BHP są naprawdę istotne w każdej firmie, dlatego przeprowadza się je zarówno na samym początku dzięki szkoleniom wstępnym (w tym instruktażom ogólnym), jak i w późniejszym okresie pracy, by systematycznie przypominać pracownikom o kwestiach bezpieczeństwa w pracy.