Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych, polegają one na zbieraniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji odnośnie osób, przedmiotów i działań. Sam detektyw jest uprawniony do działania na podstawie zlecenia swojego klienta. Ustawa ta jednak zwraca uwagę, że detektyw nie może wejść w kompetencje zastrzeżone jedynie dla organów i instytucji państwa takich jak policja, prokuratura, służby specjalne, wywiad skarbowy itd.

Obecnie prywatni detektywi specjalizują się w kwestiach dotyczących osób prawnych tudzież problemów gospodarczych. Odnośnie osób prawnych, są oni głównie zatrudniani w celu odnalezienia zaginionej bądź ukrywającej się osoby, często również są to kwestie tyczące się zdrad i rozwodów. Detektywi specjalizujący się w sprawach gospodarczych na ogół są zatrudniani w celu sprawdzenia wiarygodności kontrahenta, lub poszukiwania majątku, który jest ukrywany przez dłużnika w celu zaspokojenia roszczeń klienta-wierzyciela. Z takich usług korzystają również firmy ubezpieczeniowe, które podejrzewają, że klient niesłusznie ubiega się o odszkodowanie lub uzyskał je w drodze oszustwa. Istnieje jeszcze wiele więcej kwestii, które są rozstrzygane przez usługi detektywistyczne, a z czego nawet nie zdajemy sobie sprawy.

Jak pracuje detektyw

Agencja detektywistyczna a prawo

Każda firma detektywistyczna podlega prawu o działalności gospodarczej, musi być przede wszystkim wpisana do rejestru działalności detektywistycznej.  Wymaga się również od niej posiadanie ważnego ubezpieczenia OC. Jeżeli chodzi o detektywów zagranicznych, to mogą oni działać na terenie Polski, ale wcześniej muszą to zgłosić w MSW. Każdy detektyw musi posiadać ważną licencję która jest wydawana przez miejscowego komendanta policji.

Detektywi muszą sprostać szeregowi wymogów, takich jak: pozytywna opinia policji wydawana przez komendanta powiatowego, niekaralność, przekroczone 21 lat, posiadanie średniego wykształcenia i oczywiście pełna zdolność do wykonywania wszelkich czynności prawnych. Dodatkowa wytyczna jest taka, że osoba ubiegająca się o licencję detektywa nie mogła być zwolniona dyscyplinarnie z wojska, policji, sądu itp. w ciągu ostatnich 5 lat od dnia złożenia wniosku.

Kto może mianować się tytułem detektywa?

Sam tytuł detektywa jest zastrzeżony dla osób które oficjalnie uzyskały taką licencję. Każda osoba wykonująca ten zawód musi być poddawana okresowym badaniom psychologicznym, lekarskim i wydolnościowym, w sytuacji kiedy popełni on umyślnie jakieś przestępstwo lub nawet jedynie podejrzewa się go o taki czyn, odpowiedni komendant policji zawiesza lub odbiera mu licencję.

Jak widać zostanie detektywem nie jest sprawą prostą i wymaga długiego czasu starań i doskonałej, niekaralnej opinii. Obecnie w Polsce około 600 osób posiada licencję detektywa, a liczba ta stopniowo się powiększa. Wynika to przede wszystkim ze zmieniającej się demografii i problemów w społeczeństwie. Coraz więcej osób się rozwodzi, walczy w sądzie o swoje prawa, coraz więcej firm wchodzi na rynek i chce zabezpieczyć swoje interesy.


Jeśli chcesz skorzystać z usług detektywa, powinieneś zwrócić uwagę na to czy jego działalność jest wpisana do MSW. Licencjonowaną działalność z wszystkimi niezbędnymi dokumentacjami prowadzi m.in. agencja detektywistyczna Sokołów Team.