Występują dwa rodzaje ludzi pracujących za granicą. Pierwszą grupą są osoby na stałe mieszkające w innym kraju. To tam planują pozostać i tylko, co jakiś czas przyjeżdżają w odwiedziny do rodziny. Druga grupa to ludzie, którzy utrzymują rodzinę mieszkającą w Polsce. Regularnie wysyłają pieniądze i przyjeżdżają do bliskich, kiedy tylko mogą.

Niezależnie od rodzaju pobytu za granicą, zanim do niego dojdzie należy znaleźć pracę i załatwić wiele innych spraw. Zdecydowanie szybciej znajdziemy zajęcie w Anglii czy Szkocji mając dokumenty potwierdzające nasze kwalifikacje. Dokumenty te muszą być przetłumaczone na język angielski.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Jest wiele agencji pracy, które szukają chętnych do pracy za granicą. Nie zawsze są to zajęcia satysfakcjonujące, jeżeli posiadamy jakieś uprawnienia lub jesteśmy po studiach. Warto wiec przetłumaczyć wszystkie niezbędne dokumenty na angielski i poszukać znacznie lepszego zajęcia.

W tym momencie pojawia się tłumacz przysięgły. Zajmuje się tłumaczeniem dokumentów, które wymagają oficjalnego poświadczenia zgodności przekładu z oryginałem. Każde tego typu tłumaczenie musi być odnotowane w specjalnym zeszycie zwanym repertorium. Wpisuje się do niego datę otrzymania i oddania przekładanego na angielski dokumentu oraz kwotę pobranego wynagrodzenia. Tylko wybierając usługi przysięgłego tłumacza będziemy mogli legitymować się przetłumaczonymi dokumentami. Nie chodzi tu tylko o osoby prywatne, ale też firmy i przedsiębiorstwa.

Jakie dokumenty podlegają tłumaczeniu?

Tłumacz przysięgły języka angielskiego zajmuje się przekładem różnych dokumentów. Można podzielić je na kilka grup. Pierwszą z nich dokumenty urzędowe do, których należą między innymi świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia studiów. W skład tej grupy wchodzą również prawa jazdy oraz dokumenty urzędowe.

Równie ważne są wszelkiego rodzaju druki prawne jak chociażby testamenty, akty notarialne, orzeczenia sądów czy pełnomocnictwa Jeżeli chcemy przykładowo rozpocząć współpracę z zagraniczną firmą, może wystąpić konieczność przetłumaczenia umów, ofert, aktów założycielskich – takie dokumenty może tłumaczyć za 80 złotych za jedną stronę A4 (przysięgle).

Tłumaczenia języków

Niezwykle ważnym punktem naszego pobytu za granicą może być kwestia medyczna. Kontynuacja leczenia w nowym miejscu będzie wymagała posiadania dokumentacji opowiadającej o przebiegu kuracji. W tym również specjalizują się tłumacze. Przełożą na angielski wyniki badań i zaświadczenia lekarskie. Oczywiście wszystkie dokumenty mogą zostać przetłumaczone z angielskiego na polski, jeżeli nasza przygoda za granicą dobiegła końca.

Potrzebne usługi

Wszelka dokumentacja potrzebna nam do wyjazdu za granicę musi być dobrze przetłumaczona. Wymagają tego stosowne przepisy. Podobnie jest, gdy wracamy do kraju i chcemy legitymować się zdobytymi tam uprawnieniami. Takimi przekładami zajmuje się tłumacz przysięgły. Charakteryzuje się znajomością angielskiego, która pozwala mu na prowadzenie takiej właśnie działalności.