Ze względu na to, że koronawirusa można przechodzić w sposób objawowy lub bezobjawowy, nie zawsze jesteśmy świadomi faktu, że w ogóle chorowaliśmy. Aby to ustalić, wykonywane są testy na obecność przeciwciał IgM i IgG. Są to testy kasetkowe, oferowane między innymi przez firmę Artron. Jak działają i kiedy należy je wykonać? Jak należy interpretować wyniki?

Jak działają testy kasetkowe na Covid-19?

Zasada działania testów kasetkowych jest wyjątkowo prosta. Z palca lub z żyły pobierana jest próbka krwi. Może być też próbka surowicy lub osocza. Jest ona umieszczana w otworze na kasetce testowej, oznaczonym literą “S”. Następnie do próbki dodawany jest roztwór buforu fosforanowego. Powstała mieszanka przemieszcza się do strefy testowej, w której zauważymy trzy litery: C (obszar kontrolny), G (przeciwciała IgG), M (przeciwciała IgM). Wynik pozytywny testu uzyskujemy wówczas, gdy różowa linia pojawia się na wszystkich obszarach, na obszarze C i M lub na obszarze C i G. Wynik negatywny powstaje, gdy na teście zaznaczy się wyłącznie obszar C, a wszelkie inne kombinacje oznaczają, że wynik testu jest nieważny i trzeba go powtórzyć. 

Co właściwie oznaczają przeciwciała IgG i IgM?

Co się kryje za tymi enigmatycznymi skrótami? Przeciwciała IgM wytwarzają się ok. 7 dni od momentu zakażenia, świadczą o aktywnym stadium choroby. Około tygodnia później ich ilość zaczyna się zmniejszać, by zaniknąć niemal całkowicie około 21 dni od zakażenia. 

Przeciwciała IgG zaczynają się wytwarzać około 14 dni od zakażenia, są one dowodem na przebycie koronawirusa i przez określony czas od zakończenia choroby stanowią barierę ochronną przed kolejnym zakażeniem. W przypadku pozytywnego wyniku konieczne jest wykonanie dodatkowego testu RT-PCR, celem wykluczenia ryzyka aktywnego zakażenia.

Pozytywne i negatywne wyniki obecności przeciwciał

Pozytywny wynik IgG, jak już to zostało nakreślone u góry, jest dowodem na przebycie koronawirusa w formie objawowej lub bezobjawowej. Obecność przeciwciał IgG, gdy już wyzdrowieliśmy, oznacza, że organizm wytworzył swoistą barierę ochronną przed COVIDem, a ozdrowieniec nie stwarza już zagrożenia dla otoczenia i może bezpiecznie powrócić do wykonywania swoich obowiązków.

Negatywny wynik IgG oznaczać może kilka rzeczy – osoba badana nie przeszła infekcji, właśnie ją przechodzi, lecz nie wytworzyła jeszcze przeciwciał, lub też wytworzyła przeciwciała, lecz jest ich zbyt mało, by test je wychwycił. 

Pozytywny wynik IgM oznacza zakażenie objawowe lub bezobjawowe, co stanowi podstawę do skierowania na izolację, do czasu uzyskania wyników z dodatkowego testu RT-PCR. Jeśli wynik PCR będzie negatywny, izolacja będzie mogła zostać zakończona. 

Co warto wiedzieć o testach kasetkowych?

Są one wyjątkowo szybką i łatwą metodą zdiagnozowania, czy byliśmy chorzy na COVID-19. Test daje najbardziej wiarygodne wyniki, jeśli przez ok. 30 minut przed wykonaniem leży on w temperaturze pokojowej, a wilgotność powietrza w pomieszczeniu nie przekracza 60%. Jeśli otworzyliśmy już test, należy go wykonać w ciągu godziny, inaczej wynik może być niemiarodajny. 

Jeśli zamówiliśmy test, lecz nie chcemy wykonywać go samodzielnie, udajemy się z tym do przychodni lub laboratorium, przy czym, co jest bardzo ważne, nie rozpakowujemy testu

Test wykrywający obecność przeciwciał koronawirusa nie określa ich ilości we krwi, surowicy czy też osoczu. Jest to ważna informacja, ze względu na fakt, że jeśli zależy nam na informacji o tym, czy ilość przeciwciał jest wystarczająca, by ochronić się przed kolejnym zakażeniem, nie uzyskamy jej. Co więcej, głębia koloru linii na teście może być różna, w żaden sposób nie wiąże się to z ilością przeciwciał we krwi.

Wynik testu należy koniecznie odczytać w przedziale czasowym 15-20 minut, ze względu na fakt, że po upływie 20 minut wynik testu staje się nieważny. Dlatego też, aby nie przegapić najlepszego momentu na interpretację wyniku, warto włączyć stoper. 

W poszukiwaniu testów kasetkowych w dobrej cenie zapraszamy na stronę sklep-testcovid-19.pl.