Rynek mieszkaniowy jest bardzo duży, można natrafić na wiele ofert. Dzieli się na dwie zasadnicze gałęzie, rynek wtórny i pierwotny. W pierwszym przypadków mówimy o mieszkaniach używanych, kupowanych od prywatnego właściciela. Drugi przypadek to rynek nowych mieszkań oferowanych przez deweloperów. Wybór jest, więc spory. Zanim jednak zdecydujemy się na zakup mieszkania warto poznać jego realną wartość. Dzięki temu nie przepłacimy, będziemy mogli negocjować. W celu poddania mieszkania wycenie należy zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego. Zanim jednak to uczynimy, powinniśmy dowiedzieć się więcej o tym zawodzie.

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się wyceną nieruchomości. Określa realną wartość mieszkania czy domu. Rozpoczęcie działalności w tej branży regulowane jest przepisami prawa. Aby uzyskać możliwość dokonywania wyceny nieruchomości należy uzyskać specjalne uprawnienia nadawane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Osoba prowadząca wycenę nieruchomości bez uprawnień podlega karze grzywny lub więzienia. Zlecając oszacowanie wartości mieszkania możemy w łatwy sposób sprawdzić czy rzeczoznawca posiada odpowiednie pozwolenia. Wszyscy rzeczoznawcy są wpisani do ogólnodostępnego Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Podejmując się zlecenia rzeczoznawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i standardów zawodowych. Powinien dokonywać bezstronnej wyceny nieruchomości. Musi też posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jak również powinien zagwarantować nam tajemnicę zawodową. Śmiało powinniśmy oczekiwać od rzeczoznawcy dokonania rzetelnej wyceny nieruchomości.

nieruchomości

Na czym polega wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości, jak wskazuje nazwa jest to proces w wyniku, którego oszacowana zostaje realna wartość nieruchomości. Może być wykonywana dla różnych celów, zależnie od potrzeb osoby zlecającej. Mówimy tu o cenie kupna-sprzedaży mieszkania lub domu, odszkodowaniu za zniszczenie nieruchomości, ustaleniu wysokości podatku od spadku, zabezpieczeniu wierzytelności kredytowej. Przepisy prawa określają rodzaje wartości, jakie rzeczoznawca może określi jak również precyzują metody i techniki, jakie powinien zastosować. Mamy, więc pewność, że proces wyceny przebiegnie rzetelnie. Rzeczoznawca musi kierować się przepisami prawnymi oraz standardami zawodowymi. Zapłata za usługi rzeczoznawcy ustalana jest indywidualnie z klientem i wpływa na nią rodzaj wyceny jak i wielkość nieruchomości.

Pewne rozwiązanie

Wycena nieruchomości może być nam potrzebna, jeżeli planujemy zakup mieszkania lub innej nieruchomości. Skorzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego jest pewnym sposobem by ją uzyskać. Przepisy prawne oraz standardy zawodowe obligują rzeczoznawcę do rzetelnego wykonania usługi. Osoba podejmująca się wyceny powinna posiadać stosowne uprawnienia można to sprawdzić zaglądając do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Opłaty za usługi rzeczoznawcy ustalane są indywidualnie z klientem, mamy też zagwarantowaną tajemnicę zawodową. Dzięki temu informacje dotyczące wyceny nie wyciekną poza biuro rzeczoznawcy.