Obecnie audytor wewnętrzny to zawód, który cieszy się ogromną popularnością. Okazuje się jednak, że wynika to z dużego zapotrzebowania na pracowników, posiadających ku temu odpowiednie kwalifikacje. Jednocześnie należy pamiętać, że pomimo niesłabnącej popularności, ilość wymagań, a jednocześnie konieczność podnoszenia kwalifikacji i aktualizowania swojej wiedzy, sprawia, iż niewiele osób decyduje się na podjęcie takiego kroku. 

Można jednak śmiało stwierdzić, że pracownicy, którzy pragną zdobyć stabilną pracę, cieszącą się zarówno dużą renomą oraz świetnymi zarobkami, chętnie wykorzystają możliwość przekwalifikowania się, nawet jeśli oznacza to konieczność odbycia szeregu szkoleń, a następnie – zwiększania swoich kwalifikacji, co jest kontrolowane przez jednostki za to odpowiedzialne. 

Audytor wewnętrzny – rola i obowiązki w przedsiębiorstwie 

Audytor wewnętrzny w celu rozpoczęcia swojej pracy powinien w pierwszej kolejności zdobyć odpowiedni certyfikat, poświadczający jego umiejętności i kwalifikacje do tego zawodu. Organizacją odpowiedzialną za certyfikację audytora wewnętrznego jest międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych działający od 1941. To oni również sprawują kontrolę nad audytorami pracującymi w zawodzie i weryfikację, czy faktycznie podnoszą oni swoje kwalifikacje. Instytut Audytorów Wewnętrznych współpracuje również z wieloma jednostkami certyfikującymi, dzięki czemu znacznie więcej osób ma szansę na zdobycie pożądanych umiejętności. 

Rola audytora wewnętrznego w przedsiębiorstwie jest niezbędna do stałego rozwoju organizacji i polepszania swoich wyników na światowych rynkach. Wynika to z tego, że praca audytora wewnętrznego jest ściśle związana z nieustannym poszukiwaniem skutecznych metod wpływających na polepszenie się działalności przedsiębiorstw i osiągania przez nich lepszych wyników finansowych i wizerunkowych. 

W efekcie audytor ma za zadanie przeprowadzanie licznych kontroli związanych z prawidłowym działaniem procesów – weryfikuje m.in. kwestie finansowe, sposoby zarządzania zasobami ludzkimi czy nawet działania operacyjne pod kątem wykorzystania zasobów niezbędnych w produkcji. 

Oprócz tego audytor wewnętrzny kontroluje systemy informatyczne, sprawdzając tym samym bezpieczeństwo informacji. Bez wątpienia do zakresu jego obowiązków należy także weryfikacja zgodności regulaminów i przestrzegania procedur zarówno przez zarząd organizacji, jak i zatrudnionych pracowników. 

Audytor wewnętrzny w trakcie niezależnej, a przede wszystkim obiektywnej kontroli, powinien stworzyć sposób na rozwój organizacji, zwłaszcza pod kątem lepszych efektów sprzedażowych czy wzrostu konkurencyjności na rynku. Wszystkie wnioski jakie wyniesie ze swoich kontroli powinien przedstawić kierownictwu w postaci raportu, a zaproponowane przez niego rozwiązania muszą pozytywnie wpływać na rozwój firmy. 

Jakie kwalifikacje powinien posiadać audytor wewnętrzny?

Nie każdy jednak może zostać audytorem wewnętrznym. Certyfikowany audytor powinien nie tylko posiadać odpowiednie kwalifikacje do swojego zawodu, ale również posiadać chęć dalszego rozwoju własnych umiejętności i charakteryzować się szeroko pojętą chęcią wyszukiwania nowoczesnych sposobów na rozwój. Do podstawowych kwalifikacji uprawniających do wzięcia udziału w szkoleniach zakończonym certyfikacją zalicza się: 

  • obywatelstwo w kraju członkowskim UE,
  • zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych,
  • niekaralność – zwłaszcza za przestępstwa skarbowe, 
  • wykształcenie wyższe. 

W pracy audytora zwraca się także szczególną uwagę na jego znajomość konkretnych regulacji prawnych, które będą niezbędne w celu poprawnej kontroli procesów realizowanych przez przedsiębiorstwo. 

audytor

Do jednych z najważniejszych kwalifikacji, jakie powinien posiadać audytor wewnętrzny, jest uzyskanie minimum jednego z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA lub CFA. Ponadto audytor wewnętrzny powinien: 

  • odbyć szkolenie z zakresu audytu wewnętrznego dotyczącego konkretnej dziedziny (finansów, bezpieczeństwa informacji, zgodności z normami międzynarodowymi z serii ISO),
  • ukończyć egzamin na audytora wewnętrznego, poświadczonym otrzymaniem certyfikacji, 
  • aktualizować swoją wiedzę o najnowsze wytyczne i wykorzystywać ją w praktyce. 

Audytor wewnętrzny uprawnienia – gdzie można je zdobyć? 

Z racji tego, że zdobycie uprawnień audytora wewnętrznego nie jest takie proste, warto wiedzieć w jakim miejscu można odbyć właściwe szkolenie. Obecnie jednostki certyfikujące wychodzą naprzeciw osobom starającym się o powiększenie swoich kwalifikacji na stanowisku audytora wewnętrznego, organizują różnego rodzaju kursy i szkolenia. To właśnie w trakcie ich trwania osoby zainteresowane przebranżowieniem się dostają szansę na poznanie tematu, dokładne zapoznanie się z wymaganiami i zadaniami swojej pracy, a także zdobycie niezbędnej w tym zawodzie wiedzy.