Detektywi w świetle prawa

Detektyw

Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych, polegają one na zbieraniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji odnośnie osób, przedmiotów i działań. Sam detektyw jest uprawniony do działania na podstawie zlecenia swojego klienta. Ustawa ta jednak zwraca uwagę, że detektyw nie może wejść w kompetencje zastrzeżone jedynie dla organów i instytucji państwa takich jak policja, prokuratura, służby specjalne, wywiad skarbowy itd.

Obecnie prywatni detektywi specjalizują się w kwestiach dotyczących osób prawnych tudzież problemów gospodarczych. Odnośnie osób prawnych, są oni głównie zatrudniani w celu odnalezienia zaginionej bądź ukrywającej się osoby, często również są to kwestie tyczące się zdrad i rozwodów. Detektywi specjalizujący się w sprawach gospodarczych na ogół są zatrudniani w celu sprawdzenia wiarygodności kontrahenta, lub poszukiwania majątku, który jest ukrywany przez dłużnika w celu zaspokojenia roszczeń klienta-wierzyciela. Z takich usług korzystają również firmy ubezpieczeniowe, które podejrzewają, że klient niesłusznie ubiega się o odszkodowanie lub uzyskał je w drodze oszustwa. Istnieje jeszcze wiele więcej kwestii, które są rozstrzygane przez usługi detektywistyczne, a z czego nawet nie zdajemy sobie sprawy.

Jak pracuje detektyw

Agencja detektywistyczna a prawo

Każda firma detektywistyczna podlega prawu o działalności gospodarczej, musi być przede wszystkim wpisana do rejestru działalności detektywistycznej.  Wymaga się również od niej posiadanie ważnego ubezpieczenia OC. Jeżeli chodzi o detektywów zagranicznych, to mogą oni działać na terenie Polski, ale wcześniej muszą to zgłosić w MSW. Każdy detektyw musi posiadać ważną licencję która jest wydawana przez miejscowego komendanta policji.

Detektywi muszą sprostać szeregowi wymogów, takich jak: pozytywna opinia policji wydawana przez komendanta powiatowego, niekaralność, przekroczone 21 lat, posiadanie średniego wykształcenia i oczywiście pełna zdolność do wykonywania wszelkich czynności prawnych. Dodatkowa wytyczna jest taka, że osoba ubiegająca się o licencję detektywa nie mogła być zwolniona dyscyplinarnie z wojska, policji, sądu itp. w ciągu ostatnich 5 lat od dnia złożenia wniosku – mówi Black Cat – firma detektywistyczna z Warszawy.

Kto może mianować się tytułem detektywa?

Sam tytuł detektywa jest zastrzeżony dla osób które oficjalnie uzyskały taką licencję. Każda osoba wykonująca ten zawód musi być poddawana okresowym badaniom psychologicznym, lekarskim i wydolnościowym, w sytuacji kiedy popełni on umyślnie jakieś przestępstwo lub nawet jedynie podejrzewa się go o taki czyn, odpowiedni komendant policji zawiesza lub odbiera mu licencję.

Jak widać zostanie detektywem nie jest sprawą prostą i wymaga długiego czasu starań i doskonałej, niekaralnej opinii. Obecnie w Polsce około 600 osób posiada licencję detektywa, a liczba ta stopniowo się powiększa. Wynika to przede wszystkim ze zmieniającej się demografii i problemów w społeczeństwie. Coraz więcej osób się rozwodzi, walczy w sądzie o swoje prawa, coraz więcej firm wchodzi na rynek i chce zabezpieczyć swoje interesy.